Masker

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Masker er et prosjekt drevet av Aksept, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i perioden 2006-2008. Aksept er et psykososialt støttesenter for alle berørt av hiv, finansiert av Oslo kommune.

 

Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall hiv-smittede i afrikanske miljøer i Norge, noe som også gjenspeilte brukersammensetningen på Aksept. Prosjektet hadde som målsetting å drive opplysningsarbeid og hjelp til selvhjelpsarbeid blant hiv-positive afrikanere i Norge. Aksept ønsket å ha et målrettet tilbud for denne gruppen av hiv-positive. Målgruppen for prosjektet var hiv-positive afrikanske kvinner og menn som lever og bor i Norge, og de afrikanske miljøene i Norge.

 

Prosjektet er i stor grad gjennomført etter opprinnelig prosjektplan. Det er gjennomført veiledningskurs, dannet kompetansegruppe og selvhjelpsgrupper/nettverk. Flere hiv-positive afrikanere har oppsøkt Aksept, man har drevet informasjon og opplysningsarbeid overfor helsevesenet og asylmottak, og jobbet oppsøkende i afrikanske miljøer. Afrikanske hiv-positive har dannet nettverk og fellesskap, økt sin kunnskap om hiv og det norske samfunnet, økt sin selvfølelse og møtt andre i samme livssituasjon. Aksept har gjennom prosjektperioden integrert afrikanske brukere i det øvrige tilbudet på senteret.

 

Tematikken skal ha et fokus videre og man ønsker å søke om midler til videre prosjekter med fokus på hiv-positive afrikanere. Masker har hatt stor betydning i forhold til å øke kunnskapen om hiv-positive afrikanere, og man ønsker å dele sin kunnskap og erfaring med andre som jobber med hiv-positive og etniske minoriteter.


 

Prosjektleder/forsker

Girmay Berhe Assemahegn

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Masker
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Aksept – senter for alle berørte av hiv
Beløp Bevilget
2006: kr 400 000, 2007: kr 500 000, 2008: kr 500 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet