Masterkronikken

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
I medisinske, samfunnsvitenskapelige- og humanistiske fag på Universiteter og høgskoler skrives det hvert år masteravhandlinger som handler om barns livssituasjon, helse og rettigheter. Ny og viktig kunnskap forblir ofte ukjent for viktige målgrupper og i det offentlige ordskiftet. Studenter har sjelden i sin akademiske utdannelse blitt vant med å dele og være aktive bidragsytere i den offentlige debatten basert på sin akademisk kunnskap. Konsekvensen er at ny kunnskap og frisk og/eller kritisk inngang til etablerte sannheter forblir ukjent for viktige målgrupper i samfunnet og for allmennheten.

2. Prosjektets målsetting:
Økt fokus på barns helse, velferd og rettigheter i det offentlige ordskiftet basert på kunnskap i Masteravhandlinger

3. Prosjektets målgruppe:
Målgruppen er mastergradsavhandlinger innenfor alle fag som tar opp barneperspektivet, også fagområder utenfor Redd Barnas strategiske fagområder.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet vil ledes av Redd Barna. Vi vil lage en domene på våre hjememsider der kronikkene også vil trykkes, parallelt vil vi jobbe med å markedsføre muligheten blant relevante kanaler på høgskoler og universiteter. Rådgivere hos Redd Barn vil stille sin kompetanse til disposisjon for diskusjon og veiledning rundt temaer der det er relevant, ellers vil vi bringe inn kopetanse fra vårt nettverk. Studentene som får honoraret sitt på trykk vilhonoreres med 3000,- Denne summen kan mottas skattefritt fra humanitære organisasjoner og vil derfor ikke medføre

adsministrative gebyrer for Redd Barna. Vi søker om et toårig prosjekt da det tar tid å etablere en slik ordning og sørge for at videre finansiering blir forankret hos andre aktører.

5. Prosjektets betydning
At mastergradsavhandlinger som inneholder ny kunnskap og refleksjoner om temaer som angår barn interesser blir synlige for relevante målgrupper og i det offentlige ordskiftet. Vi tror det bidrar til positiv mestring hos studentene og kan bidra til å løfte barneperspektivet inn i debatter som angår barns rettigheter, direkte eller indirekte.

6. Framdriftsplan
-Lage en masterkronikk-domene på Redd Barnas hjemmeside.
-Markedsføre muligheten for å få støtte til å skrive avhandlinger i relevante medier (Via vitenskapsbutikker, prosjektbanker og studentenes mediekanaler).
-Utbetale støtte på kr 3000 for hver kronikk som er publisert. Det vil også stilles krav om at kronikken blir publisert på Redd Barnas hjemmesider.
-Veilede studentene og være et bindeledd til relevante miljøer som kan rådgi, dersom temaet er utenfor Redd Barnas strategiske satsingsområde.
-Plan og gjennomføring av forankring: Arbeide for at prosjektet skal forankres hos ressurssentre som vitenskapsbutikker, prosjektbanker eller andre arenaer som representerer et bindeledd mellom akademia og arbeidslivet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Extra Masterkronikken. 2017.pdf

Prosjektleder/forsker

Kaja Hegg

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Masterkronikken
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2014: kr 55 000, 2015: kr 55 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet