Mat for alle – NAAF Matskole

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Norges Astma- og Allergiforbund Sør Trøndelag Fylkeslag har en lang erfaring om at mange personer/familier med omfat

Bakgrunn: Norges Astma- og Allergiforbund Sør Trøndelag Fylkeslag har en lang erfaring om at mange personer/familier med omfattende allergiproblemer kun får begrenset praktisk veiledning og hjelp om kosthold fra helsevesenet i forbindelse med at diagnose blir stilt. Noe av dette skyldes manglende kompetanse og kapasitet, samt noe uavklart ansvarsforhold.

 

Det ble forsøkskvis arrangert et matlagingskurs for matallergikere/intolerante 24. april 1999 – som et første steg mot en mer systematisert brukeropplæring, eventuelt utvikling av en matskole for allergikere på sikt. Prosjektet er finansiert med EXTRA – midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Formål: Gjennom en kursserie har vi, foruten å gi et tilbud til allergikere, som mål å

·        lære opp flere lokale kursholdere

·        utprøve/tilpasse kursmateriell til de brukergrupper som skal delta

·        gjennomføre en spørreundersøkelse om situasjonen og behovene for opplæring

·        utvikle et konkret samarbeid mellom NAAF, Fylkeskomiteen, husstellærere og andre aktuelle kursledere, skoler, RIT og Andre, der de ulike aktørene utfyller hverandre m.h.t ansvar og oppgaver

·        Utvikle et kontinuerlig system for opplæring og oppfølging som på sikt kan stå ”lokale bein”

·        Undersøke mulighetene for å utvikle en nasjonal matskole (på samme måte som NAAF Sør Trøndelag fylkeslag har utviklet Astmaskolen)

 

Gjennomføring: Det er gjennomført flere kurs i perioden. Deltakere på kursene har vært foreldre med barn som sliter med matallergier og intoleranse samt barnehageansatte i Regionen. Kursene er gjennomført  av Svein Magnus Gjønvik og Brit Randi Gjønvik begge erfarne kokker fra SMG Rådgivning /Matakademiet i Trondheim, dette for å bygge på lokal kompetanse i prosjektet. Antallet deltakere har vært 148. Det har allikevel vært begrenset med avvikling i forhold til de mål vi satte oss, dette på bakgrunn av reduserte tilskudd i forhold til opprinnelig søknad, som igjen førte til naturlige endringer i mål og resultater.

 

Resultater: Kursene har gitt matallergikere og pårørende innføring i – og erfaring med å lage mat på en litt annen måte – med andre ingredienser. Det har også gitt erfaring med – og kunnskap i hvor problemene ligger når det gjelder å gi matallergikere/inntolerente ett fullverdig og variert kosthold. Deltakerne på kursene har gitt overveldende positive tilbakemeldinger, og gitt et klart signal på at behovet for en videreføring av prosjektet må komme.

Prosjektleder/forsker

Svein Magnus Gjønvik

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Mat for alle – NAAF Matskole
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2001: kr 500 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet