«Her kunne jeg spise fem kaker»

Et enkelt grep gjør barn med matallergi tryggere.

I samarbeid med

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, blant annet at foreldre ikke lenger trenger å ha med matpakker eller et barn som sa «i dag kunne jeg spise fem kaker», forteller prosjektleder Anne-Kari Isaksen.

I samarbeid med gründer av MerkMaten, Marit Barbo og idrettslagene Alta og Kalanseid har Norges Astma- og Allergiforbund utviklet en enkel metode for å sørge for allergivennlig mat på idrettsarrangementer.

Ferdig handlelister

Opplegget besto av ulike oppskrifter, råd til planlegging og organisering, og i hovedsak: Merking av all mat.

– For eksempel kan det være greit å lage ferdige handlelister til mat som er allergivennlig, som foreldrene kan få. Det gjør det enklere for dem som ikke har kunnskap om allergivennlig mat fra før, sier Isaksen.

Det kan eksempelvis være glutenfrie vafler, kaker uten egg eller melk. Hensikten er ikke at all mat skal være for alle, men at alle skal kunne spise noe.

– All mat blir også merket, slik at alle enkelt kan se hva den inneholder – eventuelt IKKE inneholder. At en kake er fri for egg eller melk for eksempel, forklarer Isaksen.

Kan gjøre unna dugnaden når det passer

MerkMaten selger kakekort og matkort, der man enkelt kan krysse av hva maten inneholder.

Gjennom prosjektet har NAAF også laget en rekke tips til hvordan man enklere kan sørge for at arrangementer har allergivennlig mat.

– Vi har for eksempel laget små del-dugnader, der man kan lage vafler eller kaker i forkant av arrangementer, og så pakke dem individuelt. Det gjør det enkelt å fryse ned, i tillegg til at den som skal spise kan være trygg på at maten ikke har vært i kontakt med det de ikke tåler, sier Isaken, og legger til:

– Det gjør det jo også mer fleksibelt, at man kan gjøre unna bakingen når det passer.

Krever ikke mye å tilrettelegge

I Alta har prosjektet bidratt til økt oppmerksomhet rundt allergivennlig mat og merking av innhold. Det gjør det enklere for barna som har allergi.

– Gjennom prosjektet har vi kommet i kontakt med idrettslag og skoler, som har blitt oppmerksomme på dette, og som igjen har sett at det ikke krever så veldig mye å tilrettelegge. Det har bidratt til en veldig positiv endring, sier Isaksen.

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Norges Astma- og Allergiforbund valgte prosjektet «Mat for alle – også for de med allergi» i Alta. Lillehagen fikk møte både prosjektleder og andre involverte i prosjektet. .

– Det er flott å se de grepene de har tatt i Alta. Det er jo overraskende enkelt å tilrettelegge for at alle skal kunne spise noe, men det krever nok en del bevisstgjøring. Det har de fått til her, og jeg håper dette kan spre seg til resten av landet, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å finne noe å spise på et idrettsarrangement er ingen selvfølge for de med matoverfølsomhet. Her er det frivillige som stiller opp og det er lite fokus på denne type tilrettelegging. NAAF har gjennom tidligere prosjekter erfart at med små tilpasninger vil maten kunne tilpasses alle. Opplegget er klart, men erfaring viser at det er vanskelig å få de frivillige i idrettslagene til å ta ansvar alene for tilretteleggingen. Usikkerhet og frykt for å gjøre noe feil som kan få alvorlige følger kan være til hinder, økt tidsbruk en annen. Gjennom god opplæring ønsker NAAF å fjerne disse hindrene.

Målsetting

Overordnet mål: At de med matoverfølsomhet som deltar på idrettsarrangement, enkelt skal finne noe å spise, og på den måten føle seg inkludert. Delmål: Gi opplæring og motivere frivillige, slik at de kan påta seg oppgaven med tilrettelegging for de med matoverfølsomhet under idrettsarrangement.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Barn og unge med matoverfølsomhet knyttet idrettsarrangementene i pilotprosjektet. Sekundærmålgruppe: Familie og andre som blir deltakende.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppe består av: Prosjektleder, to prosjektmedarbeidere og to frivillige fra hvert idrettslag, hvor den ene har erfaring med matallergi, den andre erfaring fra dugnadsarbeid med mat under idrettsarrangementer. Prosjektet er ifølge både Hordaland og Finnmark Idrettskrets et godt tiltak som kan komme idrettslag til gode. Fagpersoner innen idretten vil bistå med innspill, i tillegg hyres det inn to fagpersoner med kompetanse på matallergi og matmerking. Gjennomføring kort forklart, steg for steg: – Rekruttering av frivillige og opprettelse av prosjektgruppe – Kartlegging over hvordan idrettslaget har tilrettelagt for de med matoverfølsomhet før prosjektstart. – Prosjektgruppe møtes og diskuterer gjennomføring, forventninger og tanker om prosjektet. – Oppgaver fordeles – Gjennomføring av arrangement, tilberedingen av mat og allergimerking, NAAF sammen med de frivillige. – Evaluering underveis og etter gjennomføring utføres av NAAF

Fremdriftsplan

2019 Jan: Etablere prosjektgr., inngå avtaler med idrettslag Feb: Utkast til opplegg for uttesting, utprøving, evaluering Mars: Revisjon av opplegg, møte med referansegr. April: Utprøving av opplegg idrettsarrangement, evaluering Mai: Opplegget revideres Juni/aug : Utprøving Sept: Ferdigstille av opplæringsvideoer Okt: Totalevaluering – prosjektets resultater Nov: Opplegg ferdig, plan for videreføring, markedsføring Des: Regnskap, rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Mat for alle sluttrapport .pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Mat for alle – også for de med allergi
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 209 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring