«Her kunne jeg spise fem kaker»

Et enkelt grep gjør barn med matallergi tryggere.

I samarbeid med

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, blant annet at foreldre ikke lenger trenger å ha med matpakker eller et barn som sa «i dag kunne jeg spise fem kaker», forteller prosjektleder Anne-Kari Isaksen.

I samarbeid med gründer av MerkMaten, Marit Barbo og idrettslagene Alta og Kalanseid har Norges Astma- og Allergiforbund utviklet en enkel metode for å sørge for allergivennlig mat på idrettsarrangementer.

Ferdig handlelister

Opplegget besto av ulike oppskrifter, råd til planlegging og organisering, og i hovedsak: Merking av all mat.

– For eksempel kan det være greit å lage ferdige handlelister til mat som er allergivennlig, som foreldrene kan få. Det gjør det enklere for dem som ikke har kunnskap om allergivennlig mat fra før, sier Isaksen.

Det kan eksempelvis være glutenfrie vafler, kaker uten egg eller melk. Hensikten er ikke at all mat skal være for alle, men at alle skal kunne spise noe.

– All mat blir også merket, slik at alle enkelt kan se hva den inneholder – eventuelt IKKE inneholder. At en kake er fri for egg eller melk for eksempel, forklarer Isaksen.

Kan gjøre unna dugnaden når det passer

MerkMaten selger kakekort og matkort, der man enkelt kan krysse av hva maten inneholder.

Gjennom prosjektet har NAAF også laget en rekke tips til hvordan man enklere kan sørge for at arrangementer har allergivennlig mat.

– Vi har for eksempel laget små del-dugnader, der man kan lage vafler eller kaker i forkant av arrangementer, og så pakke dem individuelt. Det gjør det enkelt å fryse ned, i tillegg til at den som skal spise kan være trygg på at maten ikke har vært i kontakt med det de ikke tåler, sier Isaken, og legger til:

– Det gjør det jo også mer fleksibelt, at man kan gjøre unna bakingen når det passer.

Krever ikke mye å tilrettelegge

I Alta har prosjektet bidratt til økt oppmerksomhet rundt allergivennlig mat og merking av innhold. Det gjør det enklere for barna som har allergi.

– Gjennom prosjektet har vi kommet i kontakt med idrettslag og skoler, som har blitt oppmerksomme på dette, og som igjen har sett at det ikke krever så veldig mye å tilrettelegge. Det har bidratt til en veldig positiv endring, sier Isaksen.

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Norges Astma- og Allergiforbund valgte prosjektet «Mat for alle – også for de med allergi» i Alta. Lillehagen fikk møte både prosjektleder og andre involverte i prosjektet. .

– Det er flott å se de grepene de har tatt i Alta. Det er jo overraskende enkelt å tilrettelegge for at alle skal kunne spise noe, men det krever nok en del bevisstgjøring. Det har de fått til her, og jeg håper dette kan spre seg til resten av landet, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å finne noe å spise på et idrettsarrangement er ingen selvfølge for de med matoverfølsomhet. Her er det frivillige som stiller opp og det er lite fokus på denne type tilrettelegging. NAAF har gjennom tidligere prosjekter erfart at med små tilpasninger vil maten kunne tilpasses alle. Opplegget er klart, men erfaring viser at det er vanskelig å få de frivillige i idrettslagene til å ta ansvar alene for tilretteleggingen. Usikkerhet og frykt for å gjøre noe feil som kan få alvorlige følger kan være til hinder, økt tidsbruk en annen. Gjennom god opplæring ønsker NAAF å fjerne disse hindrene.

Målsetting for prosjektet

Overordnet mål: At de med matoverfølsomhet som deltar på idrettsarrangement, enkelt skal finne noe å spise, og på den måten føle seg inkludert. Delmål: Gi opplæring og motivere frivillige, slik at de kan påta seg oppgaven med tilrettelegging for de med matoverfølsomhet under idrettsarrangement.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Barn og unge med matoverfølsomhet knyttet idrettsarrangementene i pilotprosjektet. Sekundærmålgruppe: Familie og andre som blir deltakende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektgruppe består av: Prosjektleder, to prosjektmedarbeidere og to frivillige fra hvert idrettslag, hvor den ene har erfaring med matallergi, den andre erfaring fra dugnadsarbeid med mat under idrettsarrangementer. Prosjektet er ifølge både Hordaland og Finnmark Idrettskrets et godt tiltak som kan komme idrettslag til gode. Fagpersoner innen idretten vil bistå med innspill, i tillegg hyres det inn to fagpersoner med kompetanse på matallergi og matmerking. Gjennomføring kort forklart, steg for steg: – Rekruttering av frivillige og opprettelse av prosjektgruppe – Kartlegging over hvordan idrettslaget har tilrettelagt for de med matoverfølsomhet før prosjektstart. – Prosjektgruppe møtes og diskuterer gjennomføring, forventninger og tanker om prosjektet. – Oppgaver fordeles – Gjennomføring av arrangement, tilberedingen av mat og allergimerking, NAAF sammen med de frivillige. – Evaluering underveis og etter gjennomføring utføres av NAAF

Fremdriftsplan for prosjektet

2019 Jan: Etablere prosjektgr., inngå avtaler med idrettslag Feb: Utkast til opplegg for uttesting, utprøving, evaluering Mars: Revisjon av opplegg, møte med referansegr. April: Utprøving av opplegg idrettsarrangement, evaluering Mai: Opplegget revideres Juni/aug : Utprøving Sept: Ferdigstille av opplæringsvideoer Okt: Totalevaluering – prosjektets resultater Nov: Opplegg ferdig, plan for videreføring, markedsføring Des: Regnskap, rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Noe å spise er en selvfølge for de som driver ulike idretter og de som er publikum under ulike idrettsarrangementer. Under arrangementer er det frivillige som stiller opp på kjøkkenet. Få har fokus på tilrettelegging for de med matallergi, det er vanskelig å få de frivillige i idrettslagene til å ta ansvar alene for tilrettelegging for matallergikere under idrettsarrangementer. Vi ønsket i dette prosjektet å gi nødvendig informasjon og opplæring, og gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med idrettslag. Gjennomføringen skulle dokumenteres slik at det som ble gjort kunne brukes som «mal» for fremtidige arrangementer i hele landet. Målet med prosjektet var, at de med matallergi som deltar på idrettsarrangement, enkelt skal finne noe å spise, og på den måten føle seg inkludert. Målgruppen har vært barn og unge med matoverfølsomhet som deltok under idrettsarrangementer. Familie og andre med lignende utfordringer pga. mat som deltok under arrangementene ble også en del av målgruppen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I idrettslagene vi samarbeidet med var opplegg for de med matallergi ulik og avhengig av dugnadsansvarlig i starten av prosjektet. Under noen arrangementer var det f.eks. tilbud om laktose- og glutenfrie matvarer, men ikke alltid noe f.eks. uten melk. Etter at idrettslagene har vært med på dette prosjektet vil de ha større fokus på mat for de med matallergi, og det vil være enklere for de frivillige å lage/bake noe uten de vanligste allergenene. Tilbakemeldinger fra deltakerne viser at prosjektet har ført til at det har vært et utvalg av mat for de med matallergi. Dette bekreftes bl.a. av evaluering av dugnadsgjengen og de i målgruppen som var deltaker under idrettsarrangementet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

350

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen utarbeidet opplegg og maler som ble testet ut ved fire ulike idrettsarrangementer i regi Alta IF og Kalandseid IL. Opplegget besto av ulike oppskrifter, råd til planlegging og organisering. Vi hadde fokus på at det vi foreslo ikke skulle være av et sånt omfang at det krevde spesiell fagkompetanse fra de frivillige. Idrettslagene sto for rekrutering av frivillige. Representanter fra NAAF og MerkMaten var tilstede på planleggingsmøter før dugnadene, og også under arrangementene for å gi veiledning i tilbedring av mat og merking av innhold. Etter hvert arrangement ble opplegget evaluert av frivillige og deltakere. De kom med mange tips og innspill som ble tatt med før endelig versjon av opplegget ble klart. De siste utprøvingene av opplegget måtte utgå pga. koronarestreksjonene i Norge i 2020. I prosjektbeskrivelsen hadde vi beskrevet gjennomføring/testing av opplegget under seks arrangementer. Erfaringsmessig så skjer endringer i samfunnet raskt, så derfor er alt av maler og opplegg i dette prosjektet publisert på nettsiden til NAAF slik at det enkelt kan revideres.

Resultater og resultatvurdering

Vi opplevde at det var stort behov for veiledning og bistand til de frivillige i dette prosjektet. De frivillige var positive til å ha et utvalg av mat for de med allergi, men de som ikke hadde kompetanse om matallergi trengte motivasjon og også grundig informasjon. En annen utfordring er tiden og antall frivillige som laget har tilgang til. Når det skal lages/settes frem egen produkter for de med allergi, så medfører det ekstra arbeid for de frivillige. Alternativet er å ha noe som er fri for melk, gluten, egg og nøtter, som alle kan spise. F.eks. om det lages en suppe, så kan den være «fri for» ved at man bruker en oppskrift hvor allergenene er utelatt. Etter at idrettslagene har vært med på dette prosjektet vil de nå ha større fokus på mat for de med matallergi, og det vil være enklere for de frivillige å lage/bake noe uten de vanligste allergenene. Opplegget som er laget i dette prosjektet vil være til hjelp og motivasjon for dugnadsansvarlig og de frivillige

Oppsummering og videre planer

Ut fra tilbakemelding fra de som deltok på idrettsarrangementene og frivillige ser vi at et slik prosjekt bidrar til at det serveres mat også de med matallergi under idrettsarrangement. Da utprøving og tilbakemelding fra de frivillige ikke ble som planlagt pga. at arrangementer ble avlyst/det ikke kunne serveres mat under arrangementene i 2020 vil vi holde kontakten med idrettslagene, og gi dem veiledning/bistand når koronasituasjonen er over. Alta IF er i gang med å planlegge sommerskole, her vi de ha fokus på mat til de med matallergi og vil da bruke opplegget i dette prosjektet.

Prosjektleder

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Mat for alle – også for de med allergi
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 209 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2020
Status
Avsluttet