Mat og identitet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mat og identitet henger nøye sammen. Hva vi spiser sier noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det har kommet mange innvandrere til Norge fra land på andre kontinenter. Disse tar med sine mattradisjoner, men mangler kunnskap om «norske» matvarer. De velger derfor å bruke matvarer som frukt og grønnsaker som har reist langt – og som på veien mister mye av sitt næringsinnhold. Oslo Sanitetsforening (OSF) mener derfor at det er viktig at innvandrergrupper blir kjent med kortreiste råvarer dyrket i Norge, som kan brukes i tradisjonelle retter, i stedet for råvarene som vanligvis brukes.

Derfor ønsker foreningen å lage et prosjekt med dette fokuset, som vi mener bl a kan bidra til bedre helse for innvandrergrupper. Dette ettersom god og riktig ernæring er viktig for innvandrergrupper. Vi anser dette også som viktig integreringsarbeid.

Prosjektet vil derfor være todelt: En del skal være en matskole hvor retter fra ulike land lages med råvarer som finnes i de fleste norske butikker. Hver måned skal det være en matskole, hvor en tradisjonsrett skal lages på tre forskjellige måter. Slik den opprinnelig lages, en med «norske råvarer» og vegetarisk.

Deretter lages en almanakk/kokebok hvor rettene presenteres med ulike måter over årets tolv måneder (en rett pr. måned).

Et slikt prosjekt er også et ledd i integrering av innvandrerkvinner inn i norske miljøer, og gir kvinnene anledning til å bli kjent med norske matvarer og norske tradisjonsretter.

God ernæring og bedre kunnskap om det, vil også komme kvinnene og deres familer til gode, gjennom mer næringsrik mat.


Prosjektets målsetning
Målsetningen er å gi innvandrerkvinner kunnskap og motivasjon til å finne andre måter å lage sine egne retter på.

Prosjektets målgruppe
Kvinner som deltar på foreningens integreringsprosjekt, men også andre innvandrergrupper samt norske som på denne måten kan få informasjon om ulike retter fra ulike

kulturer.

Prosjektets betydning
OSF mener at prosjektet vil få betydning som en motiverende faktor for næringsmessig bedre kosthold. Gjennom matskolen og distribusjon av almanakken, vil flere få denne informasjonen, og flere vil ha glede av å kjenne alternativene for å bruke kortreiste og lett tilgjengelige ingredienser.

Eksempler på frukt og grønnsaker dyrket i Norge, som kan være ukjent for kvinnene vil kunne inspirere til å prøve nye råvarer som inneholder flere næringsstoffer, og derfor gir bedre kosthold.

OSF mener at det å bli kjent med ulike landsmatkulturer, og for utenlandske kvinner å bli kjent med norsk matkultur er viktig for et godt integreringsarbeid.

Bruk av kortreist mat vil også kunne en miljømessig effekt ved at man sparer miljøet for frakt over lange avstander.

Gjennomføring av prosjektet
OSF’s integreringsvirksomhet vil ha ansvar for gjennomføring av prosjektet. Gjennomføringen vil være todelt: Matskole hvor ulike retter fra ulike land vil bli laget på den tradisjonelle måten, en rett med alternative kortreise råvarer og en vegetarisk. Under matskolen vil det bli presentasjon av alternative råvarer, og lure råd og tips. Skolen vil være en gang pr. måned. Det vil bli laget tre retter, en på tradisjonell måte, en vegetarisk og en med kortreiste råvarer.

På grunnlag av dette vil det så bli laget en almanakk/kokebok med en ny rett hver måned, jf. matskolen.

Vi tenker oss videre at det OSF har lært av matskolen, vil vi formidle til andre som jobber med lignende integreringsprosjekter, gjennom å delta på konferanser og kanskje ved å lage egen workshop for integreringsgrupper som vår, som igjen kan formidle tipsene videre til sine brukere igjen.

Framdriftsplan
Framdriftsplanen er tenkt slik:
Januar 2013: Oppstart av mattreffene i Kpt, ett hver måned året igjennom
Februar 2013: Prosjektet presenteres og belyses i Kløverbladet, foreningens eget blad. Det informeres om prosjektet gjennom OSF sitt nettverk også, og gjennom andre markedsføringskanaler som det er naturlig å bruke.
Desember 2013: Evaluering av prosjektet gjøres. Almanakken utarbeides og gis ut.


Det tas stilling til om/i hvilken

form prosjektet skal videreføres.

Prosjektleder/forsker

Tanja Buan

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Mat og identitet
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2013: kr 100 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet