Matallergi App – matnyttig rett i lomma

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Matallergi er en stor utfordring, helsemessig og sosialt. Symptomer er fra mild kløe til fatale, livstruende reaksjoner. Ved utenlandsreiser blir språk-utfordringene store. Det er viktig å formidle at man er allergisk, hvilke matvarer det gjelder og at selv ørsmå mengder mat kan skape akutte situasjoner.

NAAF har, med støtte fra ExtraStiftelsen, utviklet matparlører på 9 ulike språk som hjelper kommunikasjonen om matallergi i utlandet. Smarttelefonen er et nytt kommunikasjonsverktøy som gjør det mulig å ta viktige helseinformasjon et sjumilssteg videre og gjøre den tilgjengelig for et stort og stadig voksende antall brukere gjennom såkalte apper.

NAAF ønsker å utvikle en Matallergi App basert på to viktige og vellykkede ExtraStiftelses-prosjekter; “Matparlører” og “Faktaark på fremmedspråk”. Det vil bety utvidet bruk av informasjonsmaterialet og nå nye brukergrupper.

Innhold:
• Matallergi-appen skal inneholde de eksisterende matparlørene

Appen skal også inneholde informasjon om alvoret ved slik allergi og om viktige forholdsregler ved tilberedning av mat. Brukeren velger mattype og aktuelt språk i kommunikasjonen med matbutikker og spisesteder.
• Den skal legges til rette for nedlasting av utdrag fra oversatt faktainfo om matallergi
• Det lages en nødmelding på ulike språk med henstilling om hjelp og evt
• Det legges til rette for apper for både Apple og Android
• NAAF inviterer andre pasientorganisasjoner til et møte og deler våre app erfaringerMål:
Forenkle utenlandsreiser for mennesker med matallergi ved å benytte en ny kommunikasjonskanal, smarttelefonen. Via en nedlastet app formidles livsviktig, allerede eksisterende informasjon om matallergi, matallergiordbøker og supplerende faktainformasjon om matallergi og nødanrop – alt tilrettelagt på 9 ulike språk.

Delmål 1:
Via matallergi-appen vil flere og nye brukere oppdage det nyttige tilbudet og det gir økt tilgjengelighet for brukereDelmål 2:
Tilrettelegge for å dele våre erfaringer med andre pasientorganisasjoner.

Organisering:
Prosjektleder med kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Prosjektgruppen: En bruker (matallergiker/smarttelefonbruker), en kommunikasjonsperson med medisinskfaglig bakgrunn – alle fra NAAF. Programmerer som utvikler appen. Styringsgruppe er NAAFs ledergruppe; generalsekretær og 5 seksjonsledere.

Fremdriftsplan:
Oppstart januar 2013
Første halvår 2013:
• Nedsettelse av prosjektgruppe
• Velge å tilrettelegge informasjon som skal med i app
• Dialog med programmerere for verdifulle innspill


• Lage kravspesifikasjon for de tekniske utviklerne av appen – dvs definere hva som skal med, hvordan den skal fungere og synspunkter på hvordan den bør utformes med tanke på brukervennlighet.
• Innhente anbud på programmeringsjobben, både for Apple og Android

Andre halvår 2013:
• Appen utvikles
• Appen godkjennes, formaliteter gjennomføres og appen implementeres i AppStores
• Appen lanseres og markedsføres i alle tilgjengelige kanaler

Prosjektets betydning:
Ved hjelp av nye kommunikasjonskanaler gjør man tilgjengelig viktig, eksisterende informasjon som forenkler og trygger hverdagen for mennesker med matallergi. Gjennom å utvikle en app tar man i bruk en ny, viktig kommunikasjonskanal, når man nye brukergrupper og gir økt informasjonstilgjengelighet for alle.
Prosjektet har stor overføringsverdi til lignende apper for annen informasjon – for NAAF og for andre pasientorganisasjoner.
Appen blir en grunnstein i videre satsning på matallergi i elektroniske kanaler. Når et nasjonalt, felles regelsett for merking av innhold i matvarer er på plass, vil en slik app enkelt kunne oppgraderes til å lese merkekoder på mat og koble denne informasjonen opp mot informasjon om allergener og allergier. NAAFs ambisjon er at malene for slik allergimerking av skal være planlagt og kvalitetssikret i samarbeid med forbundet.Varighet:
Ett år

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0251.pdf

Sluttrapportsammendrag

Forekomst av allergi er økende på verdensbasis. WHO anslår at over halvparten av jordens befolkning vil ha én eller flere allergier innen 2050. Matallergi utgjør en viktig andel av denne prognosen.

Vi reiser stadig oftere utenlands, i jobb- og i feriesammenheng. Har man matallergi med i bagasjen blir språkutfordringene store, enten man handler og lager maten selv eller skal spise ute. Matallergi kan gi alt fra mild kløe til fatale, livstruende allergiske reaksjoner. Eneste behandling er å unngå det man er allergisk mot hvilket lett skaper usikkerhet i møte med mat man ikke selv har tilberedt. Problemstillingen reiser et behov for å få formidlet at man har en matallergi, hvilke typer mat man er allergisk mot og ikke minst alvoret i at selv ørsmå mengder av maten kan skape alvorlige, akutte situasjoner.

NAAF har tidligere, med støtte fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering, utviklet lommeparlører på syv ulike språk som hjelper kommunikasjonen om matallergi på reiser i utlandet (prosjektnummer 2001/3/0177). De nye smarttelefonene (eks. iPhone) er et nytt kommunikasjonsverktøy som har muliggjort å ta viktig helseinformasjon et sjumilssteg videre og således tilgjengelig for et stort og stadig voksende antall brukere.

Med Matparlør på smarttelefoner benytter og videreformidler man livsviktig, helsebevarende informasjon på en rask, billig og enkel måte – og med en eventyrlig god tilgjengelighet. Man skaper en helt annet trygghet for den matallergiske, i møte med fremmede kjøkken og utenlandsktalende kelnere og kokker.

Prosjektet tilbyr altså matallergiordbøker, faktainformasjon om matoverfølsomhet, nødmelding med livsviktig informasjon ved akutte allergireaksjoner, formidlet direkte til bruker og dennes omverden. Man ønsket i utgangspunktet å utvikle appen for to plattformer, både Apple (iPhone) og Android (andre), men har innenfor det tildelte budsjett også funnet rom for en applikasjon for den tredje plattform; Windows.

Prosjektleder/forsker

Bo A Gleditsch

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Matallergi App – matnyttig rett i lomma
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 642 000
Startdato
02.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet