Matallergibrosjyre på fire språk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen oppgir at de har en eller annen form for allergi eller intoleranse overfor mat og må tilpasse kostholdet sitt etter det.

De mest vanlige matvarene man ser reaksjoner på er egg, melk, fisk, skalldyr, nøtter og hvete. I enkelte tilfeller kan reaksjonen være ufarlig og gi lette symptomer, i andre tilfeller kan reaksjonen være livstruende og utløst av små mengder av den ingrediensen man ikke tåler. Eneste behandling ved matallergi og er å unngå det som ikke tåles.
Norges Astma- og Allergiforbund har en informasjonsbrosjyre utarbeidet og kvalitetssikret i samarbeid men vårt legeråd. Brosjyren er gratis og formidles via organisasjonens kanaler, helsevesenet og enkelte apotek. Den vil være tilgjengelig i papirversjon og for nedlasting på NAAFs hjemmesider..

På www.naaf.no har NAAF en serie faktaark utarbeidet og oversatt 9 språk med støtte fra Stiftelsen Helse- og rehabilitering. Ut fra antall ?treff? ser vi at informasjon om mat er spesielt etterspurt på vietnamesisk og tyrkisk. Dette tolker vi dit hen at det er et spesielt behov for informasjon om matallergi- og intoleranse til de deler av befolkningen som bruker tyrkisk og vietnamesisk som skriftspråk. I tillegg ønsker vi å oversette brosjyren til urdu som representerer en stor del av den minoritetspråklige del av befolkningen i Norge. På oppfordring fra rNAAFs regioner og lokalforeninger i de nordligste fylker ønsker vi også å oversette brosjyren til samisk.

Mål
Å gjøre informasjon om matallergi- og intoleranse tilgjengelig for foreldre til barn og voksne med matallergi, på urdu, vietnamesisk, samisk og tyrkisk med den hensikt å gi økt kunnskap og dermed økt grad av mestring.

Målgrupper.
Personer med matallergi og overfølsomhet og deres pårørende som ikke behersker norsk men urdu, vietnamesisk, tyrkisk eller samisk

Organisering
Rådgiver og sykepleier Helle Stordrange Grøttum, i Norges Astma- og Allergiforbund, vil være prosjektansvarlig. Det vil bli engasjert en prosjektleder for 600 timer.Fremdrift
Ved prosjektets start i januar 2009, blir det prosjektleders oppgave å samle prosjektgruppe og komme i gang med prosjektet.

Videre arbeid:
Revidere og oppdatere eksisterende brosjyre etter gjeldende regelverk for merking av matvarer
Innsamling av ord og uttrykk relatert til matallergi- og intoleranse
Innhenting av pris på oversettelse.
Utarbeidelse av manus på de ulike språk
Innhente pris for design og trykk
Design og trykk
Gjøre brosjyrene kjent via egen nettsider, medlemsblad og pressemelding
Distribusjon
Evaluering av prosjektet.

Prosjektets betydning
En Matallergi- og intoleransebrosjyre på tyrkisk, urdu, samisk og vietnamesisk vil først og fremst være til hjelp for personer som ikke behersker norsk og har behov for kvalitetssikret informasjon om hvordan tilrettelegge hverdagen med matallergi eller intoleranse. Dernest vil det være et nyttig redskap for helsepersonell og barnehage/- skolepersonell i opplæring og informasjon

Varighet
½ år. April til desember 2009.

Matvareallergi og matvareintoleranse

http://www.naaf.no/no/Fakta/Mat/Matallergi/


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0250.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen oppgir at de har en eller annen form for allergi eller intoleranse overfor mat og må tilpasser kostholdet sitt etter det.
Eneste behandling ved matallergi er å unngå det som ikke tåles.
Norges Astma og Allergiforbund har en informasjonsbrosjyre utarbeidet og kvalitetssikret i samarbeid men vårt legeråd. Brosjyren er gratis og formidles via organisasjonens kanaler, helsevesenet og enkelte apotek. Den er tilgjengelig i papirversjon og for nedlasting på NAAFs hjemmesider.
Mål:
Å gjøre informasjon om matallergi- og intoleranse tilgjengelig for foreldre til barn og voksne med matallergi på urdu, vietnamesisk, samisk og tyrkisk med den hensikt å gi økt kunnskap og dermed økt grad av mestring.
Metode:
Prosjektet ble stort sett gjennomført etter planen. Prosjektet ble noe forsinket fordi det var ønskelig å få med resultater fra et pågående doktorgradsarbeid. Fagsjef innen matallergi i NAAF var prosjektleder. Eksisterende brosjyre ble faglig oppdatert. Bearbeidelse og kvalitetssikring ble sikret gjennom samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog og lege med spesiell kompetanse innen matallergi. Brosjyren ble oversatt og trykket på urdu, tyrkisk, vietnamesisk og samisk.
Prosjektet er omtalt i NAAFs medlemsblad AstmaAllergi, fagtidsskriftet Allergi i Praksis og på hjemmesidene www.naaf.no der man kan laste ned elektronisk versjon av brosjyren på alle fire språkene.
Brosjyren er presentert for helsepersonell som er viktige videreformidlere.
Tilbakemelding fra brukerne har vært utelukkende positive. Brosjyrene er til god hjelp for pårørende til allergiske barn, helsepersonell, ansatte i skolefritidsordning og barnehager. NAAF er godt fornøyd med resultatet og etterspørselen etter brosjyre om Matallergi er stor. Det er kommet flere henvendelser til forbundet med ønske om at de oversettes til flere språk, bl.a. er det et stort behov for informasjonsmateriell på polsk og andre østeuropeiske språk.

Prosjektleder/forsker

Helle Stordrange Grøttum

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Matallergibrosjyre på fire språk
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 300 000
Startdato
01.04.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet