MOT – Mat, opplevelser og trening

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fontenehuset på Kongsberg har tidligere gjennomført et prosjekt finansiert av Extrastiftelsen kalt «prosjekt Jobbkondis». I dette prosjektet, og den videreføring som senere fulgte på Fontenehuset, erfarte vi at det finnes en stor gruppe mennesker, alle med psykiske problemer, som enkelt sagt ikke har lært seg å mestre alminnelige oppgaver i et hjem som matlaging og tilstøtende aktiviteter. Vi har nå etablert et samarbeid med en lokal matvarebutikk og et hotell om å få benytte overskuddsmat og mat som er utgått på dato. Vi ønsker å koble dette behovet opp mot mulighet for å ikke kaste mat

Målsetting

Å lære mennesker i regionen med psykiske problemer bedret kunnskap i praktisk matstell, betydningen av sunt kosthold, samt ny kunnskap for å kunne utnytte billige råvarer og matvarerester optimalt. Et tilleggsmål er å utvikle nye sunne matretter basert på råvarer som er “utgått på dato” og gratis.

Målgruppe

Personer med psykiske lidelser, med små muligheter for å fungere i arbeidslivet, som trenger å bedre sine kunnskaper knyttet til matlaging, innkjøp o.l.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Ledet av prosjektleder skal deltagerne gjennom læring og motivasjon ha ansvar for tilbereding av lunsj på Fontenehuset hver dag. Prosjektet har også ansvar for tilbereding og servering av middag til medlemmer og deres pårørende en kveld i uka, samt gjennomføre et bake-prosjekt ukentlig. Prosjektet sal dokumenteres på en egen webside og skal samtidig lage en kokebok med “Matretter basert på gratis råvarer”. Deltaerne vil også hente råvarer hos våre samarbeidende butikker og spisesteder, menyplanlegging og innkjøp . Prosjektets administrative og økonomiske oppfølging vil også være oppgaver som deltagerne etter evne bidrar til. Prosjektleder og prosjektdeltagere vil i tillegg løpende arbeide med å rekruttere gjestekokker fra alle de forskjellige matmiljøer i omegnen. Metode: Prosjektet vil benytte enkle og ikke veldig akademiske metoder. Den enkelte prosjektdeltager skal «lære-ved å-gjøre». Hele prosjektet vil være basert på den internasjonale fontenehusbevegelsens standarder og prinsipper, der alt som utføres i prosjektet gjøres av veileder og deltagere «side om side». I dette inngår også at mer rutinerte prosjektdeltagere kan veilede de med mindre erfaring, alt ledet av prosjektleder.

Fremdriftsplan

Sommeren 2017 – forberedelser og rekruttering av personell og de første deltagere. Deretter løpende og iterativ prosjektgjennomføring i inntil tre år. Parallell dokumentasjon og hjemmesideoppfølging løpende. Se nærmere beskrivelse i utdypende prosjektbeskrivelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Stiftelsen Dam Fontenehuset Kongsberg vedlegg til Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Rigmor Husøy

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
MOT – Mat, opplevelser og trening
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 460 000, 2018: kr 470 000, 2019: kr 480 000
Startdato
04.10.2017
Sluttdato
01.10.2020
Status
Under gjennomføring