Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus

Sluttrapportsammendrag

Prosjektgruppen hadde møter der vi evaluerte underveis hvordan det gikk. Pga situasjonen med Korona, erfarte vi at behovet var så stort at det stort sett gikk av seg selv. Det meste gikk etter planen, da matutdeling og noe aktivitet ikke er vanskelig å få til. Vi strevde noen steder med å få kontakt med flere enn de vi kjente fra før, men gjennom kontakt med kommune/NAV gikk også dette nokså bra. Vi har gjort mer av det dette prosjektet handler om enn vi ellers ville ha fått gjort/prioritert. Vi har erfart et ganske urovekkende behov for tiltaket, og for oss ser det ut som dette er et behov uavhengig av pandemi.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er erfaringer med at særlig personer som har hverdager preget av rus og krevende psykisk helse, får utfordringer med å få dekket grunnleggende behov. Dette gjelder alt fra næringsrik mat og drikke, til nødvendig sosial kontakt.

Målet med prosjektet er rette en ekstra innsats inn mot de nevnte målgrupper, og andre sårbare grupper, i en annerledes tid. Konkret vil vi drive ekstra oppsøkende arbeid der hvor menneskene nå er, dele ut mat og stimulere til gode aktiviteter i mindre grupper. Det kan være gåturer, sykkelturer, samtaler rundt en kaffekopp, ta med gitaren i de fri, og andre aktiviteter vi i fellesskap finner på.

Vi håper at resultatet vil være at mennesker vil komme seg lettere gjennom denne vanskelige tiden. Videre håper vi at vi gjennom det oppsøkende arbeidet kan bidra til å gi informasjon om smittevern, hvordan utviklingen er mtp situasjonen, og annet som kan skape trygghet i denne nye hverdagen.

Gjennom tett kontakt med kommunene vil vi prøve å nå både de som til vanlig er på våre møteplasser, og andre som vil ha nytte av dette.

Tidsplan:
01.04: Oppstart
01.06: Evaluere effekter, nødvendige justeringer
01.08: Tilby aktiviteter og møteplasser i mindre grupper
01.10: Evaluering og justering. Planlegge jul og aktiviteter tilknyttet julefeiring
15.01: Sluttevaluering

Prosjektleder

Kolbjørn Gunnarson

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020