Med O2-flaska i bagen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

LHL hjerte- og lungesenter Bergen ønsket å sette fokus på ei forsømt gruppe av våre brukere, nemlig oksygenbrukerne

LHL hjerte- og lungesenter Bergen ønsket å sette fokus på ei forsømt gruppe av våre brukere, nemlig oksygenbrukerne. Målgruppa var alvorlig lungesyke som bruker oksygen hele døgnet. Bare i Hordaland er det ca. 400 oksygenbrukere. Disse får utlevert oksygenutstyr fra helseforetaket, men de fleste blir overlatt til seg selv uten oppfølging, annet enn når de er til kontroll på sykehuset. De har mange spørsmål og tanker, som de ikke vet hvem de skal dele med. Målet med dette prosjektet var å etablere ei erfaringsgruppe for oksygenbrukere i Bergen. Det skulle hjelpe den enkelte til å sprenge grenser og bryte ut av isolasjonen.

 

Dette har vi oppnådd. Vi fikk hjelp av lungerehabiliteringsteamet ved Haukeland Universitetssykehus til å informere brukerne om vårt tilbud, og å bistå med faglige innlegg. Vi har nå ei gruppe som møtes en gang i måneden. En av dem har sagt seg villig til å være leder i gruppa, med forbehold om at helsa holder. Selv om de fleste i gruppa er veldig syke, så er det en positiv gjeng. Det tema de er mest opptatt av er hvordan de kan reise mest mulig med oksygen.

 

LHL har dermed etablert et godt tilbud til oksygenbrukerne i Bergen, og vi håper dette kan etableres i alle store byer. LHL arrangerer årlig samlinger for oksygenbrukere i forskjellige helseregioner. Samlingene varer over flere dager, og er en blanding av informasjon fra helsepersonell og erfaringsutveksling. Dette kan være et godt tilbud til de brukerne som bor spredt.

 

Vi husker også på de pårørende, de er alltid velkommen til å være med.

Prosjektleder/forsker

Åse Karin Nerbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Med O2-flaska i bagen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHLs Hjerte- og Lungesenter i Bergen
Beløp Bevilget
2001: kr 43 000, 2002: kr 55 000
Startdato
01.02.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet