Med skjeen i egen hånd

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Søknad om Helse- og Rehabiliteringsmidler 2011 ? ?Med skjeen i egen hånd?
SAMMENDRAG

1. Bakgrunn
Matallergi og annen overfølsomhet overfor mat er et tema som opptar mange, og mange ønsker å lære mer om temaet. Det er omkring 5 % som har matvareallergi/-intoleranse hvis pollenrelaterte kryssallergier inkluderes, men mange flere er berørt i det daglige, da problemet har praktiske konsekvenser for familie og venner. Vi vet at den som selv er berørt, eller dennes omgivelser, har et stort behov for mer informasjon. Dette gjelder både bruk av riktige råvarer og produkter, riktige og gode matoppskrifter, og god praktisk veiledning også fordi personer med matvareallergi ofte må tilberede det meste av maten sin selv. Det er mange som etterspør denne kunnskapen.

Dette er kunnskap Astma- og Allergiforbundet ønsker å formidle.
Å leve godt med kronisk sykdom krever kunnskaper og ferdigheter, men også holdninger til alle som omgir den enkelte. Et riktig sammensatt kosthold er svært viktig og særlig i barneårene. Eneste behandling ved matvareallergi er å unngå de matvarene man ikke tåler. Imidlertid synes mange det er vanskelig å finne gode erstatninger, og lage tilnærmet lik ?vanlig? mat. Det er trendy å lage mat, og det er ingen grunn til at matallergikere ikke skulle henge med på den trenden.
Å lage et kurs i matlaging for matintolerante og matallergikere krever tilrettelegging i forhold til både kjøkkenutstyr/ingredienser/fasiliteter samt tilrettelagt kursinformasjon. Kurset skal være en blanding av teori og praksis for best mulig læringsutbytte. Kursledere som har spesialkompetanse i forhold til tilrettelagt mat må leies inn.

2. Målsetting
Astma- og Allergiforbundet har et mål om å gjøre Norge friskere. Det overordnede målet med prosjektet er å gi ungdom teoretisk og praktisk kunnskap om mat og allergi. Jo mer kunnskap jo bedre hverdag. Prosjektet skal skape en holdning hos de unge om at det å lage mat er gøy, selv om man har matallergi. Deltakerne skal lære om matvarer og oppskrifter som gir et variert, godt og sunt kosthold, til tross for at det må tas hensyn til intoleranse eller allergi for enkelte matvarer. De skal lære å finne gode alternativer til mat som forårsaker intoleranse- eller allergiske reaksjoner. Kurset skal være både teoretisk og praktisk og inspirere til videre tilpasset matlaging. Gi god og riktig informasjon og kunnskap om matallergi, og gi unge matallergikere gode mat opplevelser ved å lage maten selv.

3. Målgruppe
Ungdom

i alderen 13-18 år

(ungdomskole- og videregående skole).


4. Gjennomføring
NAAF Region Nord-Trøndelag sender ut informasjon om kurset til ungdomsskoler og videregående skoler, og annonserer i lokalpressen.
Det gjennomføres to kurs á tre kurskvelder. En kurskveld er på tre timer. Den samme gruppen følger alle tre kveldene, og gjennomføres 1. halvår 2011. Det andre kurset gjennomføres 2. halvår med ny gruppe.

Det legges opp til 12 deltakere på hvert kurs.
1. kurskveld er teoretisk lagt opp, med teori om matallergi og intoleranse, ved rådgiver Helle Grøttum fra NAAF sentralt. 2. og 3. kurskveld med praktisk matlaging, tips til oppskrifter og alternative produkter. De to praktiske kveldene er ledet av en kokk, f eks fra Matskolen, Sør-Trøndelag. Vitsen er å prøve ut nok retter til å kunne friske opp kostholdet og føle seg trygg på

å teste ut nye retter.

1. halvår – Kurskveldene gjennomføres på

NN skole, skolekjøkkenet
2. halvår ? Kurskveldene gjennomføres på NN skole, skolekjøkkenet


5. Betydning
Fysisk og psykisk god helse hos unge med

matvareallergi og intoleranse, er viktig. Økt kunnskap om sin egen sykdom, og hvordan leve med den, gir økt livskvalitet i hverdagen. Prosjektet vil ha både forebyggende og rehabiliterende effekt.

6. Fremdriftsplan
1.kvartal 2011

NAAF region Nord-Trøndelag

etablerer kontakt med de aktørene som skal

være med på utøversiden (kokk, rådgiver evnt andre). Informasjon og invitasjon sendes ut til skoler, og annonsering i avisen.
2.kvartal 2011

oppstart første kurs , ferdig innen 1. juli
3.kvartal 2011

oppstart nytt kurs, ferdig innen 1. desember.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0247.pdf

Sluttrapportsammendrag

Matallergi og annen overfølsomhet ovenfor mat er et tema som opptar mange. Det er omkring 5 % som har matvareallergi/intoleranse hvis pollenrelaterte kryssallergier inkluderes. 20-30 % av befolkningen opplever at de reagerer på mat. Mange flere er berørt i det daglige, da problemet har praktiske konsekvenser for familie og venner.
Å leve med matallergi og annen overfølsomhet krever kunnskap og ferdigheter, men også holdninger til alle som omgir den enkelte. Vi vet at den som selv er berørt, og dennes omgivelser, har et stort behov for mer informasjon. Dette gjelder både bruk av riktig råvarer og produkter, riktige og gode matoppskrifter, og god praktisk veiledning. Et riktig sammensatt kosthold er svært viktig og særlig i barneårene. Eneste behandling ved matvareallergi er å unngå de matvarene man ikke tåler. Imidlertid synes mange det er vanskelig å finne gode erstatninger, og å lage tilnærmet lik “vanlig” mat.

Astma og Allergiforbundet har en visjon om å gjøre Norge friskere. Målet med prosjektet er å gi ungdom teoretisk og praktisk kunnskap om mat og allergi, slik at deltakerne skal få et sundt, godt og variert kosthold, til tross for at det må tas hensyn til intoleranse eller allergi for enkelte matvarer. Jo mer kunnskap desto bedre og friskere hverdag. Prosjektet ønsker å skape en holdning hos de unge om at det er gøy å lage mat, selv om man har matallergi.

Gjennom prosjekttiden i 2011 har NAAF Region Midt arrangert 2 matkurs i Steinkjer, for de mellom 13- 36 år med til sammen 18 deltakere. Kurs med både teori og praksis for å oppnå best mulig læringsutbytte. Her har deltakerne lært om matvareallergi, intoleranse og overfølsomhet, matvarer og oppskrifter som gir et variert, godt og sunt kosthold, til tross for at det må tas hensyn til intoleranse eller allergi.

NAAF Region Midt ønsker å arrangere flere matkurs, da vi så hvor glade og tilfredse deltakerne var etter kurset.

Prosjektleder/forsker

Karoline S. Storflor

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Med skjeen i egen hånd
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2011: kr 88 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet