Med Skriketrollet i barnehagen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

HLF er opptatt av å forebygge hørselsskader. Én million nordmenn er hørselshemmet. Undersøkelser i barnehager viser at 75 % av de ansatte er utsatt for plagsom støy og 25 % har nedsatt hørsel. For høyt støynivå går også ut over barna. Støy fører ofte med seg stressbelastninger som igjen fører til nakke-, skulder og hodeplager. For å bevisstgjøre barnehageansatte, barn og deres foreldre på støy og de skadevirkninger langvarig støy kan ha, ønsker vi å lage en app med et animasjonsspill. Ansatte etterlyser hjelpemidler og her gir vi de nyskapende og pedagogiske tilnærminger for å bedre lydmiljøet

Målsetting

Forebygge hørselsskader og bivirkninger av for mye lyd i barnehager

Målgruppe

Barnehagebarn og barnehageansatte

Antall personer i målgruppen

75000

Beskrivelse av gjennomføring

FILM: Produksjon av to animasjonsfilmer (3 min. og 30 sek.) Filmene skal gi liv til og presentere «Skriketrollet», som er en figur med en grønn blid side og en rød sint side. Skriketrollet eksisterer som en tøydukke og på en plakat. Gjennom Skriketrollet skal barn og voksne på en pedagogisk måte få kunnskap om tiltak for å bedre lydmiljøet i barnehagen. KURS: Gjennomføre pilotkurs for frivillige i HLF som skal besøke barnehager i sitt nærområde for å sette søkelys på lyd og hørsel. De vil fungere som kontaktpersoner og kurse andre frivillige. De får instruksjoner om et besøksopplegg for barnehagene som består av visning av filmen, et kort foredrag for ansatte og gjennomføring av en øvelse med barna. Dette skaper aktivitet og oppmerksomhet for temaet både i barnehagene og i HLFs organisasjon. FORMIDLING: Kortfilmen legges ut på vårt nettsted godlydibarnehagen.no, som har en egen side for Skriketrollet. Informasjonskanalene til samarbeidspartnere og HLF brukes og det annonseres på facebook og Instagram. EVALUERING: Et spørreskjema sendes utvalgte barnehager ved prosjektslutt for å vurdere måloppnåelsen. Lokallagene rapporterer antall barnehager de har besøkt. Lydmålinger i utvalgte barnehager. Vi ser på antall visninger på nett.

Fremdriftsplan

VINTER/VÅR 2021 Opprettelse og møte med styringsgruppe og referansegruppe Ideutveksling/workshop med barnehager og andre aktuelle aktører Produksjon av film HØST/VINTER 2021 Test av film Oppgradering av godlydibarnehagen.no Lansering Kurs for tillitsvalgte 2021/2022 Bistå frivillige som skal besøke barnehager HØST/VINTER 2022 Spørreundersøkelse til tillitsvalgte og barnehager Evaluering Sluttrapport Plan for videreføring av prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Med Skriketrollet i barnehagen-2022.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Med Skriketrollet i barnehagen
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 475 000, 2022: kr 115 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring