Med vind i håret

Elsyklene forhindrer isolasjon og sørger for gode turopplevelser.

Tre passasjersykler har gjort naturen langt mer tilgjengelig for eldre i Saltdal.

– Vi skal tilby eldre bosatt i omsorgsboliger, hjemmeboende eldre og eldre i dagtilbud turer ut. Med syklene har vi større mulighet til å dra på lengre turer, da vi er ei lang bygd med mange turmål og muligheter, forteller prosjektleder Cecilie Bringslimark.

Gode opplevelser

Ideen om å kjøpe inn passasjersyklene har kommet fra flere hold, blant annet gjennom inspirasjon fra flere andre lokalforeninger. Hjemmetjenesten i Saltdal kommune synes det var en god idé, og dermed var en søknad på vei til Stiftelsen Dam.

Søknaden ble innvilget, og nå kan de eldste i Saltdal glede seg over turer på sykkel i den idylliske bygda. Målet er å gi deltakerne en god opplevelse med både frisk luft og sosialt samvær.

– Vi ser viktigheten av å utvikle tilbudet til eldre som sitter mye inne alene. Vi får en mulighet til å gi påfyll av gode opplevelser og være en del av dette selv, sier hun.

Utvider tilbudet

Sykkelturene har også gjort at det eksisterende tilbudet om Kløverturer har blitt utvidet. Og sykkelturene gir glede også til de frivillige.

– Det gir en utrolig glede å se at andre har det bra og trives på tur med oss. Vi får gode tilbakemeldinger fra brukere, ansatte og frivillige, og alle gleder seg til å vær en del av prosjektet, sier Bringsligmark.


Søknadssammendrag

Covid-19 har ført til at flere eldre sitter isolert og ensomme hjemme eller i omsorgsbolig. mange eldre kvier seg for å gå ut alene og blir da inaktive og lite sosial.

Målet vårt er å få flere eldre ut på tur, forebygge ensomhet og skape mestring, felleskap og livsglede. Frivillige, pårørende og ansatte i omsorgsboligene skal kunne ta eldre med på turer i felleskap og individuelt. Det skal og være et tilbud gjennom Kløvertur prosjektet i Saltdal Sanitetsforening.

Tiltaket retter seg i hovedsak mot eldre over 65 år. Men vi har mulighet å låne ut til yngre funksjonshemmede som og har behov for å komme ut i lokalsamfunnet.

Vi bruker påmeldingsskjema som vi sender ut med Hjemmetjenesten, sosiale medier ogi lokalavisen for å opplyse om vårt tilbud. Vi har og et samarbeid med frivilligsentralen og Folkehelsekoordinator i kommunen. Dette skal vi bruke høsten og vinteren på å planlegge så alt er klart for bruk når snøen smelter til våren.

Med dette tilbudet ønsker vi å bidra til økt livskvalitet, økt overskudd, bedre hukommelse og bedre søvn. Gode uteaktiviteter som skaper gode minner og noe å prate om i hverdagen. Vi får styrket det sosiale nettverket til ensomme eldre og det gjør at dem ønsker å bli hentet ut ukentlig så lenge helsen holder. Vi forventer dette som en kjempe populær aktivitet i vårt lokalsamfunn.

Prosjektleder

Cecilie Bringslimark

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Med vind i håret
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 267.000
Startdato
03.10.2020