Får hjelp av medieelever til digital helgesamling

Når det ble umulig å samle hundre medlemmer under samme tak, fikk Norges Astma- og Allergiforbund hjelp av medieelever.

Takket være medieelever kan fagsjef for inneklima i NAAF, Kai Gustavsen sitte hjemme i sin egen stue og ha en samtale med overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke. Samtalen legges ut på nettsiden til NAAF, slik at den kan sees av mange flere enn de som normalt ville deltatt på en mesatringshelg. Foto: Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells arrangerer hvert år to mestringskurshelger for over hundre personer i alderen 0-100 år. I midten av august var det 107 påmeldte deltakere til kurshelgen 9. – 11. oktober.

Men så kom oppblomstring av Covid-19, der fysiske møter med mange personer ble umulig å gjennomføre.

– Da kastet vi oss rundt og legger nå opp til å filme foredragene, forteller prosjektleder Ellen Sørby.

Får hjelp av elevbedrift

Søknad ble sendt og kort tid etter kom beskjeden om at prosjektet får støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

For å sørge for god kvalitet på filmingen har NAAF inngått avtale med en elevmediebedrift ved Hjalmar Johansen Videregående skole i Skien. Ungdommene skal filme foredragene om eksem og matallergi og sende ut til deltakerne.

– Da skal det lages fem undervisningsfilmer som kan ligge på NAAF sin nettside. For å holde koronaavstand kan vår foredragsholder og fagsjef i NAAF for inneklima sitte hjemme i Larvik og ha en samtale med en overlege i Arbeidstilsynet hjemme i sin stue på Gjøvik, forteller Sørby.

– Vi vet at det blir glede

Undervisningsfilmene tar for seg blant annet eksem og matvareallergi, fortalt av likepersoner som deler sin erfaring.

Sørby er glad for at kunnskapen som formidles gjennom kurshelgene nå blir tilgjengelig for enda flere.

– I mars gjennomførte vi mestringskurs på Kongsberg helgen før Norge stengte. Da nektet vi flere å delta på grunn av smittefaren. De ble lei seg fordi de ikke kunne få med seg foredragene, men nå får alle mulighet til å se dem på nett. Da vet vi at det blir glede, sier hun.

Når ut til flere

Selv om prosjektet ble til som følge av en krisesituasjon, håper NAAF nå at dette kan bli et viktig supplement for mange mennesker rundt om i hele landet.

– Informasjonen når ut til hele landet og ikke bare fysiske deltakere på mestringskurshelger. Barn og voksne med eksem, matallergi og inneklimautfordringer, skal få kunnskap og derved en bedre hverdag, sier hun.

Se undervisningsfilmene her:

Slik får du bedre inneklima

Hva er riktig temperatur å ha inne, og hvordan påvirker temperaturen oss?

Hvordan påvirker lufta inneklimaet vårt?

Hvordan påvirker lys inneklimaet?

Hvordan påvirker lyd inneklimaet?

Hvordan påvirker fysiske omgivelser inneklimaet?

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells arrangerer hvert år to mestringskurshelger for 100-120 personer i alderen 0-100 år i oktober og mars. Vi henter inn gode, aktuelle foredragsholdere som kan gi inspirasjon og kunnskap om hvordan mestre hverdagen med astma, allergi, eksem, kols og inneklimautfordringer på en bedre måte. Våre kurs anbefales av leger og helsepersonell.

Grunnet øket Covid-19 smitteutbrudd midt i august, måtte vi avlyse helgesamlingen 9.- 11. oktober. Det var 107 påmeldte deltakere i alle aldre. Alle er i en utsatt gruppe for smitte.

Koronapandemien og midlene fra DAM bidrar til at vi må og kan tenke nytt om gjennomføring på en smittevernsvennlig måte. Vi vil filme foredragene og legger om kurshelgen til å bestå av informasjonsfilmer.

En media-elevbedrift ved Hjalmar Johansen VGS i Skien skal filme likepersonforedragene. De disponerer opptaksutstyr ved skolen. For å overholde koronaavstand, vil vi leie konferansesal på nabohotellet til skolen og filme der.

Kurset vil være nettbasert for de påmeldte, men gir også tilbudet til alle andre. Regionssekretærene i hele landet vil hjelpe til med bekjentgjøringen. Filmene kan også brukes seinere som opplysningsfilmer.

Inneklimaforedraget vil bli filmet profesjonelt, delt inn i 5 korte filmer og lagt ut. Koronafaren gjør at alt må skje fra hjemmekontor og man henter inn en overlege fra Arbeidstilsynet, for å lage en «samtale» via nettet i stedet for foredrag.

Mestringshelgen 12. – 14. mars 2021 håper vi kan gjennomføres på Grand hotell Kongsberg som planlagt, med direkte streaming av foredragene formidlet til medlemmer og interesserte i hele landet. Mediaelevbedriften skal filme og distribuere.

Filming av mestringsforedrag fra kurshelger er helt nytt i NAAF og kan bli banebrytende for seinere kurs. Vi kan nå alle fra sør til nord trygt hjemme i egen stue. Personer som ikke kan delta fysisk, kan nå få informasjonen likevel.

Prosjektleder

Ellen Sørby

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Media-elevbedrift digitaliserer Mestringskurshelger pga.smittevernstiltak
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 395.000
Startdato
18.08.2020