Medisineringsfolder

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Om lag 20 % av landets befolkning har en eller annen form for allergi eller astma. Astma er en alvorlig kronisk sykdom som medfører stor belastning for den enkelte og for familien. Forekomsten av astma øker i den norske befolkningen. Særlig hos barn er økningen alarmerende. Hver 5. barn i Oslo har hatt eller har astma innen de har fylt 10 år og da er ikke minoritetsspråklige tatt med (Løderup Carlsen 2005). Hadde man gjort det antar fagfolkene at forekomsten hadde vært enda høyere. Til tross for gode behandlingsmuligheter, viser undersøkelser at astmapasienter har dårlig etterlevelse og mangler kunnskap om riktig medikamentbruk (Van der Molen 2005, Partridge 2005). En optimal effekt av medisinen fordrer korrekt bruk av medisin på inhalator. Selv med perfekt teknikk, vil ikke mer enn 50 % av medisinen nå helt ned i lungene. Flere studier har vist at mange brukere av astmamedisin har dårlig inhalasjonsteknikk og dette kan være årsaken til redusert livskvalitet og unødvendige sykehusinnleggelser. Andre studier viser at det er mangel på kunnskap om inhalasjonsteknikk blant helsepersonell i Norge.

 

Hovedmål: Å lage en praktisk, lettfattelig medisineringsfolder i lommeformat som forklarer praktisk bruk av inhalasjonsmedisiner på norsk, urdu og samisk til bruk for alle som er berørt av astma. Folderen skal også gi kort og konsis informasjon om symptomer på astma og om når lege må kontaktes.

 

Utviklingen av medisineringsfolderen har vært et samarbeid mellom prosjektgruppen, de ulike medisinfirmaene og trykkeriet. Det er utviklet fire ulike foldere:

·        For voksne på norsk/ urdu

·        For voksne på norsk/ samisk

·        For barn på norsk/ urdu

·        For barn på norsk/ samisk

·         

Disse er trykt opp i 8000 eksemplarer hver, og kan også lastes ned via våre nettsider www.naaf.no. Prosjektet er omtalt i diverse tidskrifter og er blant annet promotert på flere større konferanser for helsearbeidere. NAAF har fått mange positive tilbakemeldinger på at verktøyet er populært og brukes i opplæringsøyemed.


 

Prosjektleder/forsker

Grethe Amdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Medisineringsfolder
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2007: kr 180 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet