MEGA-for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det overordnede målet i norsk idrettspolitikk, både fra det offentlige og fra Norges Idrettsforbund er Idrett for alle. Dette har vært en stor motivasjon for å ta prosjektet MEGA et steg videre og utvikle MEGA – for alle. Gjennom lange ventelister og hyppige henvendelser om MEGA-tilbudet, bekrefter dette at det er et svært nødvendig tilbud som har potensial til å bli stort, og på bakgrunn av dette mener vi at vi ikke kan slippe dette prosjektet nå.

Målsetting

Legge til rette for at barn og unge i målgruppen finner sin plass i idrettslaget og at de kan få de positive gevinstene og tilhørigheten man får ved å være medlemmer i et idrettslag.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 6-13 år, som er i kontakt med det psykiske helsevernet, grunnet diagnoser som AD/HD og autisme.

Antall personer i målgruppen

260

Beskrivelse av gjennomføring

Dette prosjektet har et todelt fokus, nemlig å gi alle i målgruppen et tilbud, samt en inkludering i idrettslaget. For å nå disse målene er gjennomføringen beskrevet i en flerstegs-modell. Steg 1 – Målgruppen får tilbud om aktivitet Steg 2 – Målgruppen blir fullverdige medlemmer i idrettslag Steg 3 – Målgruppen deltar i eksisterende tilbud i idrettslagene

Fremdriftsplan

Starte prosjektgruppe, opprette egne tilbud, introdusere ordinære tilbud for dem det er aktuelt for, kompetansehevende kurs, felles arrangement. Se prosjektbeskrivelse for utdypende handlingsplan, delt opp i semester.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport MEGA- for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Mona Torvund

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
MEGA-for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 280 000, 2018: kr 315 000, 2019: kr 345 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring