MEGA-for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det overordnede målet i norsk idrettspolitikk, både fra det offentlige og fra Norges Idrettsforbund er Idrett for alle. Dette har vært en stor motivasjon for å ta prosjektet MEGA et steg videre og utvikle MEGA – for alle. Gjennom lange ventelister og hyppige henvendelser om MEGA-tilbudet, bekrefter dette at det er et svært nødvendig tilbud som har potensial til å bli stort, og på bakgrunn av dette mener vi at vi ikke kan slippe dette prosjektet nå.

Målsetting

Legge til rette for at barn og unge i målgruppen finner sin plass i idrettslaget og at de kan få de positive gevinstene og tilhørigheten man får ved å være medlemmer i et idrettslag.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 6-13 år, som er i kontakt med det psykiske helsevernet, grunnet diagnoser som AD/HD og autisme.

Antall personer i målgruppen

260

Beskrivelse av gjennomføring

Dette prosjektet har et todelt fokus, nemlig å gi alle i målgruppen et tilbud, samt en inkludering i idrettslaget. For å nå disse målene er gjennomføringen beskrevet i en flerstegs-modell. Steg 1 – Målgruppen får tilbud om aktivitet Steg 2 – Målgruppen blir fullverdige medlemmer i idrettslag Steg 3 – Målgruppen deltar i eksisterende tilbud i idrettslagene

Fremdriftsplan

Starte prosjektgruppe, opprette egne tilbud, introdusere ordinære tilbud for dem det er aktuelt for, kompetansehevende kurs, felles arrangement. Se prosjektbeskrivelse for utdypende handlingsplan, delt opp i semester.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Gjennom prosjektperioden til MEGA-for alle har det vært et stort fokus på tverrfaglig samarbeid og tett dialog med målgruppen. I godt samarbeid med idrettslagene IBS består av og aktører som Barne og familiehjelpen, barne- og ungdomspsykritatrien i Fana og Ytrebygda, Energisenteret for barn og unge, Moby stiftelsen, PPT, støttekontaktordningen, ADHD-foreningen og autismeforeningen har vi opprettholdt eksisterende aktiviteter for målgruppen og utviklet nye tilbud basert på etterspørsel. Det har vært dyktige instruktører på aktivitetene og etter hvert har også flere foresatte og støttekontakter bidratt inn i aktiviteten, som følge av kompetanseheving.

Antall personer i målgruppen

250

Oppsummering

De faste ukentlige aktivitetstilbudene vil bestå etter endt prosjektperiode hvor idrettslagene stiller med instruktører og ivaretar aktivitetstilbudene. Kompetanseheving knyttet til både instruktører, foresatte og støttekontakter er godt implementert og tyder på å fortsette i fremtiden.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport MEGA- for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Mona Torvund

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
MEGA-for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 280 000, 2018: kr 315 000, 2019: kr 345 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring