Mellom himmel og hav

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Familier hvor en eller flere er svaksynt/blind kan oppleve utfordringer i forhold til ferier. Det kreves tilrettelegging og ledsaging på mange plan. Det kan være særlig utfordrende å ha en ferie for hele familien samlet, uten at det går på bekostning av de seende eller blinde/svaksynte. KABB har lang erfaring i å tilby en leir i løpet av sommeren, og får stadig tilbakemeldinger om at dette er det eneste tilbudet hele familien kan benytte seg av sammen. For noen er det eneste mulighet å gjøre noe ekstra sammen. En blind alenemor kan ta med seg gutten sin på fisketur, bading, båttur med ledsager

Målsetting for prosjektet

Vi vil gjør det umulige mulig for blinde og/eller svaksynte foreldre/barn. Ved hjelp av tilrettelegging og ledsaging kan en blind alenemor utforske flo og fjære, padle kajakk, passe på i vannsklia og kjøre båt med sønnen sin. Søsken kan få utfordringer, hver på sitt nivå, og foreldre avlastning.

Målgruppe

Dette prosjektet er rettet mot familier hvor en eller flere er svaksynte eller blinde. Det kan være forelder, barn eller søsken.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Årets barne- og familieleir vil gå av stabelen på Heia Haraldvigen, som er Røde Kors sitt feriested utenfor Kristiansand. De holder til på en øy i den sørlandske skjærgården, og gir gode rammer for opplevelser og aktiviteter. Røde Kors tilrettelegger vårt opphold. De er profesjonelle arrangører av ferieopphold for alle, spesielt mennesker med ulike hjelpebehov. Sammen vil vi ta bort begrensningene, og fokuserere på inkludering og mestring. Plasseringen i havgapet preger aktivitetstilbudet. Alle leirdeltakere skal få oppleve å ha det moro, spennende, lærerikt og hyggelig i et inkluderende fellesskap. I tillegg til vår gruppe vil det være 30 barn fra Kristiansand kommune på feriekoloni. Heia Haraldvigen vil integrere disse to leirene i aktivitet med hverandre.Hver dag er det to aktivitetsøkter på tre timer. Disse ledes av Røde Kors’ egne ledere. Dette sikrer et mangfold og profesjonalitet i aktivitetstilbudet KABB aldri kunne klart på egen hånd. Vi kan konsentrere oss om å ledsage og oppleve alt fra havfiske, kajakk, klatring, bølgetur, fisking, seiling, bryggeliv, måltider, nye vennskap og egne samlinger med våre deltakere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Arrangementet vil bli omtalt i Leirliv 2017, som er KABB sin egen leirbrosjyre. Den blir distribuert til alle Blindeforbundets medlemmer i januar. I tillegg vil vi reklamere i egne magasiner og på nett.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Dette er første gang KABB har arrangert sommerleir i samarbeid med en annen organisasjon. Vi ønsker å gjøre det tilsynelatende umulige mulig for familier hvor en eller flere er svaksynt eller blind. Ved hjelp av Røde Kors sitt opplegg kunne KABB ledsage familier slik at barna fikk nye utfordringer og de voksne avlastning. Prosjektet “Mellom himmel og hav” fokuserer på vennskap, nettverk og relasjoner. Røde Kors er en tradisjonsbærer for disse verdiene, og derfor en naturlig samarbeidspartner. KABB arbeider daglig med integrering og inkludering på både individnivå og samfunnsnivå. Synshemmede og seende må treffes og bli kjent med hverandre for å fjerne usikkerhet. Vi kunne tilby barna det ypperste av skjærgårdsopplevelser. Her kunne de prøve seg på alt fra kajakkpadling og krabbefiske til bølgetur og trekking av garn. Alt med erfarne instruktører fra Røde Kors og topp utsyr.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi opplevde at barna var veldig fornøyd med opplegget Røde Kors kunne tilby. De ble raskt inkludert i gruppen barn som allerede var i gang med sin feriekoloni. Det var enklest for de seende barna. En av deltagerne har i tillegg til synsnedsettelse en kognitiv skade. For henne fungerte det best å ha en egen voksen ledsager hele tiden. Vi håpet å bygge ned barrierer og fordommer om svaksynte og blinde. Det kan være vanskelig å måle, men vi synes vi opplevde dette underveis. Et av barna har cerebral parese, og sitter derfor i rullestol. Hun liker ikke mye oppmerksomhet, men var med og hadde en solosang på festkvelden. Hun fikk stående applaus, og tilbakemeldinger fra veldig mange av de andre barna etterpå. En jente de fleste bare hadde tittet litt forsiktig på ble plutselig en superflink sanger de turte å snakke med.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

19

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi gjennomførte leiren på Heia Haraldvigen helt i tråd med søknaden, og deltok på deres feriekoloni for barn. På aktivitetene ble det tilrettelagt der det var nødvendig. Vi hadde egne samlinger om kvelden, før vi deltok i felles kveldssamling med de andre. Ukas høydepunkt, Norske Talenter ble ledet av KABB, og det var en suksess. At en blind voksen mor kunne spille så bra piano var overraskende for mange. Vinneren ble jenta i rullestol. Vi hadde med egne ledsagere og ledere for å gi aktivitetene trygge rammer.

Resultater og resultatvurdering

Vi opplevde at barna var veldig fornøyd med opplegget Røde Kors kunne tilby. De ble raskt inkludert i gruppen barn som allerede var i gang med sin feriekoloni. Det var enklest for de seende barna. En av deltagerne har i tillegg til synsnedsettelse en kognitiv skade. For henne fungerte det best å ha en egen voksen ledsager hele tiden. Vi håpet å bygge ned barrierer og fordommer om svaksynte og blinde. Det kan være vanskelig å måle, men vi synes vi opplevde dette underveis. Et av barna har cerebral parese, og sitter derfor i rullestol. Hun liker ikke mye oppmerksomhet, men var med og hadde en solosang på festkvelden. Hun fikk stående applaus, og tilbakemeldinger fra veldig mange av de andre barna etterpå. En jente de fleste bare hadde tittet litt forsiktig på ble plutselig en superflink sanger de turte å snakke med.

Oppsummering og videre planer

Samarbeidet med Røde Kors fungerte fint. Vi ble ivaretatt og inkludert på beste vis. For vår del ble det utfordrende for voksne med synshemming. De ble ikke med på aktivitetene, kanskje fordi barna tidlig “forsvant” ut til de andre barna som var der på feriekoloni. Seende barn opplevde hvordan det er å være blind, eller ha en blind forelder. For noen er det spennende med nye utfordringer og aktiviteter, for andre er det deilig å kunne slappe av og bli ivaretatt av andre. Det var det enighet om at dette var et godt forsøk, barna hadde det veldig bra, men neste år blir det leir med bare KABB.

Prosjektleder

Hilde Løwén Grumstad

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Mellom himmel og hav
Organisasjon
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte
Org.ledd
Røde Kors
Beløp Bevilget
2017: kr 126 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
13.08.2017
Status
Avsluttet