Meningsmeny

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Prosjektet tilbyr kafé med mening – sosiale sammenkomster hvor vi diskuterer eksistensielle/filosofiske spørsmål. Ifølge en rapport fra Erfaringskompetanse fikk 72% av dem som sliter med psykiske problemer og/eller rus det verre under koronakrisen.

Målgruppe
Mennesker med psykiske utfordringer, med åtte deltakere på hvert arrangement. Gruppen kan ikke være for stor om folk skal bli kjent med hverandre. Et lavt antall deltakere reduserer risikoen for covid-19-smitte. Arrangementet vil bringe sammen mennesker som opplever å møte mennesker som har de samme spørsmålene. Ved digitalarrangement vil vi bruke Zoom, en tjeneste hvor man kan være anonym om ønskelig, gitt at det ikke strider mot koronatiltakene på tidspunkt for avvikling.

Målsetning
Å tilby en meningsfull møteplass for dype samtaler til mennesker som stiller eksistensielle spørsmål eller befinner seg i en eksistensiell krise.

Metode
«Meningsmeny» skal tilby en serie samlinger hvor man snakker strukturert om et gitt tema etter en klar disposisjon. Deltakerne får utdelt en «meny» som speiler hovedtemaet for samlingen. Det serveres enkel mat og drikke. Arrangementene er alkohol- og rusfrie. I tillegg til fysiske arrangementer i Oslo, Hamar og Ålesund gjennomføres digitale møter for å fange opp dem som er engstelige for å møte fysisk pga. angst e.a., og dem som ikke kan pga. at de er i risikogruppe for alvorlig forløp med koronavirus. Det vil også presenteres regler og en viss struktur for møtene. Under samtalene får alle komme med sine bidrag ut fra sine utgangspunkt og ståsted. Spørsmål og fremstilling fra møteledere skal formuleres på en slik måte at det ikke fordrer personlige svar. Det er viktig at alle føler seg inkludert.

Tidsplan og forventede resultat
I høst vil styringsgruppe nedsettes. Idémyldring om produksjon av brosjyrer, skriftlig meny til samlingene og kommunikasjon utad mot presse og samarbeidspartnere.
I 2021 arrangeres tre samlinger i Oslo/Hamar/Ålesund og på nett.

Prosjektleder/forsker

Bo-Nicolai Gjerpen Hansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Meningsmeny
Organisasjon
DNT – Edru livsstil
Beløp Bevilget
Kr 130.000
Startdato
23.09.2020