Mennesker – som du og jeg?

Proffene gjennomfører en skoleturné i Bergensområdet gjennom prosjektmidler fra Stiftelsen Dam i perioden 2017-2018.

Cecilie og Terje fra Proffene storkoser seg med forestilling. Foto: Proffene

Skrevet av Liv Bakke Kvinlog for magasinet Dissimilis.

Forestillingen heter «Mennesker – som du og jeg?» og tar sikte på å stille ungdom spørsmål om annerledeshet og hva vi kan lære av det i samfunnet vårt.

En bauta i Dissimilis-familien

Proffene er et velkjent Dissimilis-band fra Bergen som har spilt sammen i 30 år i år. De er en kjent merkevare for Bergen, og en bauta innen Dissimilis-familien. I høst og på nyåret har Proffene gjennomført mange konserter i videregående skoler i Bergens-området. De har invitert skolene til å delta på forestillingen med formål om å vise hva de kan, så vel som å stille spørsmål om annerledeshet og hvordan det beriker vårt samfunn.

Forestillingen har så langt vært en stor suksess, hvor publikum har fått utvidet sin horisont og forståelse for målgruppen, samt at Proffene igjen har fått vise Bergen hva de kan. Musikk, humor og livsglede har vært en rød tråd gjennom forestillingen. Bandet har allerede spilt inn imponerende fem CD-er med egne låter. Også til denne forestillingen har det blitt produsert en CD med teksthefte som forteller bandmedlemmenes historier slik at publikum kan få et innblikk og delta i forestillingen med sang gjennom trykte tekster.

Her fra en forestilling Proffene holdt på Landås skole. Foto: Proffene

Stiller de store spørsmålene

Forestillingen reiser mange spørsmål, formulert i forkant av bandets leder, Trond Nordvik, og Proffenes bandmedlemmer. Kan alle lære noe ved å ha personer med utviklingshemning blant oss? Hvordan kan mennesker som er annerledes være en styrke for et samfunn? Hva er fremmedfrykt? Hvorfor er vi redd det ukjente? Hva er holdninger og hvordan skapes disse? Er det bare materielle verdier som gjør oss lykkeligere? Hva er et godt liv?

Spørsmålene er mange, store og de leder opp til gode samtaler med publikum. Proffene tar også opp tema mobbing: Hva tenker vi når vi plager andre? Hva kan vi lære av funksjonshemmede?

De har som et hovedbudskap at man kan vurdere hvor sivilisert et samfunn er mot hvor godt man tar vare på de såkalt svakeste i samfunnet. De ønsker å vise at et sterkt og naturlig samfunn må kunne romme alle.

Proffene har holdt det gående i 30 år, og er en bauta i Dissimilis-familien. Foto: Proffene

Proffene


Søknadssammendrag

Bakgrunn

«PROFFENE» VIL LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! DENNE FORESTILLINGEN VIL VI FORSØKE Å OPPFØRE RUNDT OMKRING PÅ SKOLER M.M. I BERGENS-OMRÅDET !! VI HAR GITT PROSJEKTET ARBEIDSTITTELEN: ”MENNESKER — ; SOM DU OG JEG????” Proffene er et band med 8 mennesker med psykisk utviklingshemming og 2 ledere. Vi har gitt ut 5 CDer, der de aller fleste tekster og melodier er egenproduserte, og vi har bl.a. vært på turneer i Norden og USA. (se : www.proffene.no )

Målsetting

La utviklingshemmede være med å LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! Skape bedre vilkår for integrering i vårt samfunn og øke forståelsen at vi kan lære noe av å ha denne gruppen mennesker.

Målgruppe

Utviklingshemmede/ mennesker med lærevansker Vil også ha barn i skolealder som målgruppe da vi skal lage og opptre for disse.

Antall personer i målgruppen

9

Beskrivelse av gjennomføring

«PROFFENE» VIL LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! DENNE FORESTILLINGEN VIL VI FORSØKE Å OPPFØRE RUNDT OMKRING PÅ SKOLER M.M. I BERGENS-OMRÅDET !! VI HAR GITT PROSJEKTET ARBEIDSTITTELEN: ”MENNESKER — ; SOM DU OG JEG????” Deltagerne vil være aktivt med på å sette opp forestilling, på å trene og spille in musikk og film. De vil også gjennomføre forestillinger på skolene og være med i arbeidet rundt dette. Vi vil forsøke å gjøre dette til en artig og lærerik time der elevene får presentert tema og omkring folk som er ”annerledes” og hva vi kan lære av å våre sammen med mennesker som har diverse utfordringer. Musikk, humor og livsglede vil være en rød tråd gjennom det hele! Forestillingen skal kunne tilpasses fra 1. klasse i grunnskolen helt til 3. klasse i videregående skole.

Fremdriftsplan

Vi lager og spiller inn sanger og jobber med å sette sammen forestillingen. Planlegger videoer som vi kan ha med i forestillingen. Vi må også utarbeide hefte m tekster mm som skolene skole få tilsendt og som disse kan forberede seg til vår ankomst. Deretter kommer vi til å besøke skoler og opptre. Vi vil også ha evalueringer fra skolene.

Sluttrapport

Bakgrunn

VI SØKTE OM Å FÅ TILDELT MIDLER TIL Å LAGE OG OPPFØRE EN FORESTILLING AV OG MED UTVIKLINGSHEMMEDE OG LEDERE. «PROFFENE» VILLLE LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! DENNE FORESTILLINGEN HAR VI OPPFØRT RUNDT OMKRING PÅ SKOLER M.M. I BERGENS-OMRÅDET !! PROSJEKTETS ARBEIDSTITTELEN VAR: ”MENNESKER — ; SOM DU OG JEG????” Musikk, humor og livsglede har vært en rød tråd gjennom det hele! Vi har lagt musikk/tekster og sanger selv.

Oppsummering

Dette har vært et lærerikt og meget nyttig prosjekt for oss i Proffene og vi har sett at det går an og påvirke ungdom til å se at utviklingshemmede er positivt og naturlig for et godt samfunn . Vi har lyst til å fortsette opptreden våre på skolene, men også vise forestillingen på videregående skoler og høgskoler.

Prosjektgjennomføring

Utviklingshemmede/ mennesker med lærevansker med ledere har opptrådd for barn i skolealder som vi har hatt som målgruppe . Vår metode har vært å gi lærdom gjennom musikk m egne tekster og opptreden der skolebarn får se at disse musikerne kan utføre noe genuint og at de er en stryke for vårt samfunn! Vi har opptrådt på div barneskoler

Antall personer i målgruppen

700

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ang extramiddel.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn

«PROFFENE» VIL LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! DENNE FORESTILLINGEN VIL VI FORSØKE Å OPPFØRE RUNDT OMKRING PÅ SKOLER M.M. I BERGENS-OMRÅDET !! VI HAR GITT PROSJEKTET ARBEIDSTITTELEN: ”MENNESKER — ; SOM DU OG JEG????” Proffene er et band med 8 mennesker med psykisk utviklingshemming og 2 ledere. Vi har gitt ut 5 CDer, der de aller fleste tekster og melodier er egenproduserte, og vi har bl.a. vært på turneer i Norden og USA. (se : www.proffene.no )

Målsetting

La utviklingshemmede være med å LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! Skape bedre vilkår for integrering i vårt samfunn og øke forståelsen at vi kan lære noe av å ha denne gruppen mennesker.

Målgruppe

Utviklingshemmede/ mennesker med lærevansker Vil også ha barn i skolealder som målgruppe da vi skal lage og opptre for disse.

Antall personer i målgruppen

9

Beskrivelse av gjennomføring

«PROFFENE» VIL LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” ! DENNE FORESTILLINGEN VIL VI FORSØKE Å OPPFØRE RUNDT OMKRING PÅ SKOLER M.M. I BERGENS-OMRÅDET !! VI HAR GITT PROSJEKTET ARBEIDSTITTELEN: ”MENNESKER — ; SOM DU OG JEG????” Deltagerne vil være aktivt med på å sette opp forestilling, på å trene og spille in musikk og film. De vil også gjennomføre forestillinger på skolene og være med i arbeidet rundt dette. Vi vil forsøke å gjøre dette til en artig og lærerik time der elevene får presentert tema og omkring folk som er ”annerledes” og hva vi kan lære av å våre sammen med mennesker som har diverse utfordringer. Musikk, humor og livsglede vil være en rød tråd gjennom det hele! Forestillingen skal kunne tilpasses fra 1. klasse i grunnskolen helt til 3. klasse i videregående skole.

Fremdriftsplan

Vi lager og spiller inn sanger og jobber med å sette sammen forestillingen. Planlegger videoer som vi kan ha med i forestillingen. Vi må også utarbeide hefte m tekster mm som skolene skole få tilsendt og som disse kan forberede seg til vår ankomst. Deretter kommer vi til å besøke skoler og opptre. Vi vil også ha evalueringer fra skolene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ang extramiddel.pdf

Prosjektleder/forsker

Trond Nordvik

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
”MENNESKER — ; SOM DU OG JEG?!»
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Proffene
Beløp Bevilget
2017: kr 148 000
Startdato
03.07.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet