Mentortjenester – «Jeg reiser ikke hjem alene»

Søknadssammendrag

Norge er blant verdens beste på å redde liv etter alvorlig skade og sykdom. Vi er verdensledende på akuttbehandling og vi er gode på spesialisert rehabilitering i sykehus. Det vi ikke er like gode på, er overgangen mellom sykehus og kommuner – til hjemmet. For mange blir overlatt til seg selv når de kommer hjem. Dette har i tillegg blitt enda verre under korona-pandemien. De blir mer pleietrengende enn nødvendig. Behandlings- og samfunnskostnaden blir høyere enn nødvendig. Men enda verre er den personlige kostnaden: frarøvelsen av selvstendige liv som kjærester, fedre, døtre og venner.

Personskadeforbundet LTN og Sunnaasstiftelsen vil i 2022 pilotere et prosjekt hvor ryggmargsskadde får en mentor/en likeperson som kan følge vedkommende fra sykehuset og helt hjem. Hovedmålet med tiltaket er å lette overgangen fra sykehus til hjem for den skadde, forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet for personer med ryggmargsskade. Videre vil vi utvide det sosiale nettverket til og bedre livskvalitet for pårørende til personer med ryggmargsskade. Vi vil også at personell i helse- og omsorgstjenesten, offentlige hjelpetjenester og beslutningstakere får økt kunnskap om hvordan de kan utvikle og tilpasse tjenesten slik at de kan bidra enda bedre til at pasienter/brukere og pårørende kommer tilbake til en aktiv hverdag.

Internasjonalt publisert forskning viser at bruk av likepersoner («peer mentoring») i rehabilitering kan ha avgjørende betydning for helse og livskvalitet på kort og lang sikt. Sunnaasstiftelsen etablerte i 2020 en ettårige mentorutdanning for personer med funksjonsnedsettelser. Programmet utvikler likepersoner til å bli gode ledere og rollemodeller. Pilotprosjektet innebærer at helse- og omsorgstjenestene i pilotperioden skal kunne benytte våre utdannede mentorer som en ressurs til å følge opp nyskadde og bidra til at den skadde har personer og et nettverk å støtte seg på etter utskriving.

Prosjektleder

Kristine Eide Sørland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Mentortjenester – «Jeg reiser ikke hjem alene»
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
Kr 1.000.000
Startdato
08.04.2022