Mer morsmelk til utsatte barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Amming er en av de mest effektive måter å fremme helse og forebygge sykdom på hos barn

Amming er en av de mest effektive måter å fremme helse og forebygge sykdom på hos barn. Norske barn ammes i større grad enn barn i noe annet industriland, men de sosiale ulikhetene i amming følger det samme mønsteret som en generelt finner for sosial ulikhet i helse i Norge. Amming er sårbar for kulturelle, sosiale og økonomiske endringer. Kunnskapen om amming blant innvandrere i Norge er begrenset, men kartlegginger fra Sverige har vist at innvandrerkvinner ammer kortere enn det som er vanlig i opprinnelseslandet. Fordi ammepraksis og oppfatninger om amming varierer mellom kulturer, er det nødvendig å utvikle kulturspesifikke prosjekter. Dermed er det behov for to typer prosjekt; ett med målsetting om å redusere sosial ulikhet i amming og et innvandrerprosjekt.

 

Med målsetting om å redusere sosiale forskjeller i amming søkte Nasjonalt ammesenter i 2001 om økonomisk støtte til intervensjonsprosjektet ”God ammestart”. Nasjonalt ammesenter har undersøkt norske kvinners ammeerfaringer og funnet at de fleste problemer oppstår de første fire til seks ukene etter fødselen. Gjennom ”God ammestart” ville vi teste ut et helsestasjonsbasert tilbud om tidlig, systematisk og oppdatert oppfølging av amming de første seks ukene, der målet var færre ammeproblemer og reduserte sosiale forskjeller i amming.

 

Grunnet forsinket oppstart av prosjektet, ble det stans i bevilgningen slik at ”God ammestart” ikke har kommet i gang som et prosjekt. Det har likevel vært arbeidet med elementer fra prosjektet som raskere melderutiner fra barselavdelingene og at helsestasjonene på sin side tidlig etablerer kontakt med mødrene. Nasjonalt ammesenter har gjennom prosjektet bygget opp sin kompetanse og sitt nettverk når det gjelder sosial ulikhet og amming, samt om innvandrere og amming. Dette vil være viktig for senterets videre arbeid innen disse områdene.

 

Prosjektet ”Innvandrere og amming” er under utvikling. Våren 2004 vil vi gjennomføre en kvalitativ studie blant norsk-pakistanske mødre og svigermødre/bestemødre får å få innsikt i deres ammepraksis og oppfatninger om amming. På denne bakgrunnen vil tiltak for å støtte ammingen blir utarbeidet, og det tas sikte på å gjennomføre en intervensjonsundersøkelse.

Prosjektleder/forsker

Anne Bærug

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Mer morsmelk til utsatte barn
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Nasjonalt ammesenter Rikshospitalet
Beløp Bevilget
2002: kr 400 000
Startdato
01.09.2002
Sluttdato
01.06.2003
Status
Avsluttet