Mestring av egen sykdom med Astmahjelpen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Astma er en folkesykdom med økende forekomst i alle industriland. Det finnes klare retningslinjer for diagnostisering og behandling, men praksisen er høyst variabelt. Diagnosen stilles klinisk og pasienten kan enkelt selv finne ut om han bør undersøkes. Det finnes mange behandlingsvalg og -muligheter, og det er pasientene som i hovedsak skal følge opp og kontrollere seg selv.For mange er astma vanskelig å forstå og optimal behandling derfor umulig å oppnå.En alltid oppdatert interaktiv webside, www.astmahjelpen.no vil gi et godt verktøy til pasientene for vurdering og mestring av egen sykdom.

Målsetting

Vi vil bedre behandlingen av astma i Norge. Alle med klassiske astmasymptomer må oppfordres til å søke legehjelp for å påvise sykdommen. Ved påvist sykdom bør astmakontrollen være pasientstyrt. Dette kan vi oppnå ved gi pasientene et digitalt verktøy for å kartlegge og følge opp egne symptomer.

Målgruppe

Unge og voksne med astma. Ca. 20 % har eller har hatt astma innen 10 års alder. Blant voksne er forekomsten ca 8 %. Mange er udiagnostisert og uten behandling.

Antall personer i målgruppen

75000

Beskrivelse av gjennomføring

Astmahjelpen skal presenteres som webside. Den avdekker først klassiske luftveissymptomer og variabilitet-slik retningslinjene anbefaler. Videre stiller den spørsmål som leder til råd om riktig behandling og oppfølging for astma ihht gjeldende anbefalinger. Prosjektet skal baserer seg på de gode erfaringer fra det pågående arbeidet med Kolshjelpen.no. Dette vellykkede prosjektet har siden nov. 2017 allerede nådd ut ut til over 70 000 (!) Vi håper å kunne nå ut til minst like mange med Astmahjelpen ved hjelp av annonsering på sosiale media og via LHL sine nettsider. Vår opparbeidde erfaring og eksisterende datasystemer vil gjøre det betydelig enklere og rimeligere å konstruere Astmahjelpen.no. Vi lungespesialister stiller med egeninnsats, og datatjenester kjøpes fra IT selskapet CodeLab AS. Støtte fra Ekstrastiftelsen vil gjøre det mulig for oss å utvikle og realisere innholdet i tjenesten. Når Astmahjelpen først er i drift vil vi generere videre midler ved salg av innsyn i statistikken. Dette kan bidra til at Astmahjelpen.no blir et bærekraftig dataverktøy som kan holdes gratis i bruk i Norge og som alltid kan holdes oppdatert. Vi har med lignende tidligere prosjekter vist god gjennomføringsevne og gode resultater.

Fremdriftsplan

Utvikling og testing vil skje straks vi har midler tilgjengelig. Målet er å ha verktøyet komplett ferdig og utprøvd i god tid innen LHL sitt astmafremstøt senhøsten 2018. Innsamling av data vil starte samtidig med lanseringen. Bernt Aarli disputerte jan. 2018, så vi har nå nødvendig forskingskompetanse i KBB Medic AS, og alle forutsettningert for å bearbeide dataene. I 2019 vil vi konsentrere oss om å analysere data og presentrere resultater.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport astmahjelpen_mai21.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjarte Kjell Nore

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Mestring av egen sykdom med Astmahjelpen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
KBB Medic AS Medic AS
Beløp Bevilget
2018: kr 425 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.06.2020
Status
Avsluttet