Mestring av fatigue etter hjerneslag med fatiguemestringsAPP

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hvert år får 13.000 nordmenn hjerneslag. Blant disse rammes 2 av 4 av fatigue. Fatigue bidrar til funksjonshemming ved å redusere evnen til å delta i sosiale aktiviteter, bidrar til redusert fysisk og psykisk helse, redusert mestring og livskvalitet. Det finnes i dag ingen behandling, systematisk oppfølging av slagrammede med fatigue eller hjelpemidler rettet mot å mestre fatigue. Det er defor et stort behov for å utvikle et verktøy som helper pasienter med hjerneslag til å mestre sin fatigue. FatigueACt vil bidra til å dekke dette hjelpebehovet.

Målsetting

Pasienter med fatigue skal ved bruk av FatigueACt få hjelp til planlegging og bevisstgjøring av egne symptomerfaringer, og dermed oppleve bedre kontroll over hverdagen, lavere terskel for å planlegge nye aktiviteter og delta i samfunnet, og bedre energiøkonomisering. Appen skal være brukervennlig.

Målgruppe

Personer som har fatigue etter hjerneslag.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har som mål å utvikle FatigueACt – en applikasjon til bruk på mobiltelefon, Ipad og PC for mestring av fatigue etter slag. Den vil bestå av 3 hovedkomponenter: 1) Registreringsdel hvor bruker registrerer aktiviteter, hvile og fatiguenivåer fortløpende gjennom dagen og kvelden. Ved hjelp av prinsipper for kunstig intelligens, vil disse data danne grunnlaget for 2) en persontilpasset prediksjonsmodell for brukerens fatiguenivå ved planlegging av fremtidige aktiviteter. 3) En kunnskapsportal med evidensbasert informasjon til brukerne om energikonservering og mestring av fatigue. USIT/UiO vil sammen med prosjektgruppen utvikle prototypen for denne appen i samarbeid med slagrammede med fatigue, inkludert slagrammede med språkvansker og synsutfordringer. Prototypen testes ut i to runder med testpersoner med fatigue etter hjerneslag og med helsepersonell. For hver runde vil appen tilpasses i samsvar med tilbakemeldingene fra testgruppen frem til endelig versjon (versjon 3).

Fremdriftsplan

Utvikling av Kunnskapsportal og programmering av prototype FatigueACt versjon 1. Rekruttering av testgruppe 1. for testing av versjon 1. Bearbeiding av tilbakemelding fra testgruppe og utvikling av Fatigue ACt versjon 2. og rekruttering av ytterligere testpersoner til testgruppe 2. Testing av versjon 2. Bearbeiding av tilbakemelding fra testgruppe, ferdigstille endelig versjon (versjon 3) av Fatigue ACt. FatigueACt lanseres.

Prosjektleder/forsker

Anners Vetle Lerdal

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Mestring av fatigue etter hjerneslag med fatiguemestringsAPP
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
16.08.2021
Sluttdato
15.08.2023
Status
Under gjennomføring