Mestring av hørselstap hos eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette prosjektet under forebygging har pågått i tre år finansiert av Helse og Rehabilitering via Hørselshemmedes Landsforbund

Dette prosjektet under forebygging har pågått i tre år finansiert av Helse og Rehabilitering via Hørselshemmedes Landsforbund.

 

Bakgrunn/Målsetting: Vi blir stadig eldre her i landet og eldres helse er også blitt bedre. Hørselstap er likevel svært vanlig i eldre år. Dette vanskeliggjør å følge med i samtaler og delta sosialt i mange sammenhenger. Dette oppleves som et tap og skaper ofte vanskelige følelser. Isolasjon og ensomhet og eventuelt dårlig psykisk helse kan bli konsekvensen.

 

Gjennomføring: For å motvirke dette gjennom støtte til mestring av hørselstap har vi prøvd ut gruppesamtale som metode. Vi har brukt ulike former for rekruttering. Direkte kontakt med bruker der hvor eldre samles har virket bra. De allerede isolerte er verre å nå. I grisgrendte strøk må gruppene være mindre eller bestå av en til en kontakt. Vi har hatt grupper i Hedmark. Akershus og Oslo.

 

Resultater: Informasjonsvirksomhet har vært drevet for å rekruttere og for å spre informasjon om hørselstap hos eldre. Websiden www.horselforum.no er et slikt tiltak. Det er lett å komme til i lokallag for hørselshemmede. Tilgang til media og spesielt TV har vist seg vanskeligere. Evalueringen viser at deltakerne er fornøyde med gruppemetoden og føler at de har blitt hjulpet. Vi mener at en viktig grunn til dette er at gruppelederne selv har erfaring som hørselshemmede og har fått opplæring og veiledning og har møttes jevnlig for å støtte hverandre.

 

Videre planer: HLF vil bli anbefalt å fortsette dette arbeidet for hørselshemmede eldre.

Prosjektleder/forsker

Halvor Nordeng

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Mestring av hørselstap hos eldre
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Aker universitetssykehus
Beløp Bevilget
2003: kr 355 000, 2004: kr 300 000, 2005: kr 300 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet