Mestring for fangers pårørende

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for mennesker hvis nærstående eller familiemedlem er fengslet

Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for mennesker hvis nærstående eller familiemedlem er fengslet. FFPs hovedoppgaver er å gi psykisk støtte og praktisk veiledning til fangers pårørende.

 

Siden 1999 har foreningen arrangert samtalegrupper for fangers pårørende. Gjennom arbeidet i foreningen er vi vitner til hvordan pårørende til fengslede sliter. Skammen det medfører å ha et familiemedlem eller nærstående i fengsel, gjør at mange pårørende isolerer seg. De psykiske og fysiske plagene mange forteller om, tror vi har sammenheng med at de ikke får muligheter til å snakke om og bearbeide sine erfaringer.

 

Målet er at samtalegruppene for fangers pårørende skal hjelpe deltakerne til bedre å mestre en vanskelig livssituasjon. Gjennom dette ønsker vi å bidra til bedret helse og økt livskvalitet hos denne gruppen.

 

Annenhver uke på våren og høsten 2003 møttes deltakerne på kveldstid. I de prosessorienterte, interaktive gruppene ble temaene valgt ut fra deltakernes behov. Gruppene ble ledet av en gestaltterapeut som selv har erfaringer fra rus og kriminalitet i familien.

 

Deltakerne har fortalt oss at gruppene hjelper dem til bedre å mestre hverdagen. Gruppen er for flere det eneste stedet hvor de tør å snakke om temaer som ellers er skambelagte. I gruppene erfarer de at de ikke er alene.

 

Prosjektet videreføres i 2004 med midler fra Oslo kommune.

Prosjektleder/forsker

Hanne Lahnstein Hamsund

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Mestring for fangers pårørende
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Org.ledd
Strega – senter for psykoterapi og selvutvikling.
Beløp Bevilget
2003: kr 75 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet