Mestring gir livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Røros Kommune og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, skulle realisere et rehabiliteringssenter på Røros

Røros Kommune og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, skulle realisere et rehabiliteringssenter på Røros. Hovedmålgruppen for rehabilitering var hjerte- og lungesyke og andre grupper med behov for rehabilitering, primært innen Helseregion Midt-Norge. Prosjektet bygger bl.a. på tverrfaglighet og helhetsideologien innen rehabilitering: Etableringen ble støttet av Stortinget juni 99 i forbindelse St.meld. nr 21.

 

Prosjektets siktemål var å utvikle modeller og metodikk for mestringsorientert rehabilitering i en tverrfaglig prosess som involverer akademiske miljø, brukerorganisasjoner, fagmiljø og de ansvarlige for etableringen av senteret. Utviklingen av metodikk vil også påvirke byggets utforming, organisasjonsstruktur og tverrfaglig bemanning med høy kompetanse også innen den psykososiale delen av rehabiliteringen. Senteret skal gi et aktivt tilbud hvor opplæring, livsstil, forebygging og mestring står sentralt, med særlig vekt på å kunne dokumentere effekter over lang tid, hvor deltakerne opplever rehabiliteringen som sitt eget mestringsprosjekt.

 

Prosjektet startet i 2001 og ble sluttført i 2003.

·        Byggutforming i hht rehabiliteringsmodell og aktivitet.
Videreføring og dybdeanalyse av idégrunnlag, kunnskapsgrunnlag, modell/metoder; rehabiliteringsprogram, tiltak/aktiviteter og evalueringsplan for internopplæring.

·        Utarbeide og iverksette plan for rekruttering og kompetanseutvikling.

·        Avsluttes med driftsetablering, evaluering og kvalitetssikring av rehabiliteringsprogrammet.

 

Det var viktig å etablere en god faglig modell og metodikk for institusjonell mestringsorientert rehabilitering. Derfor var det av avgjørende betydning at det fra starten av ble arbeidet riktig, helhetlig, tverrfaglig og med senterets målsettinger om høy tverrfaglig kompetanse for øyet. Dette prosjektet ville således utvikle selve grunnlaget for metodikken som skal anvendes ved senteret, og som senere vil kunne gi overføring av kompetanse og erfaring til andre rehabiliteringsmiljø og institusjoner i Norge.

Prosjektleder/forsker

Bent Folkvord

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Mestring gir livskvalitet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Røros rehabilliteringssenter i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag
Beløp Bevilget
2001: kr 175 000, 2002: kr 175 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet