Mestring og aktivitet med motocross

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det ble umiddelbart innkjøpt utstyr som passer til denne målgruppen (størrelse) og utstyret er oppbevart i låsbar kontainer. Før igangsetting så ble personalet ved institusjonen – Måløykollektivet informert og ungdommene gjennomgikk et sikkerhetskurs før kjøring. Kjørere måtte ta lisenskurs før aktivitet kunne igansettes. Sykkylven Motocross fikk tildeling fra Extra stiftelsen (93 000,- ) for å kunne investere i sykler og sikkerhetsutstyr. Vi har hatt flinke foreldre i klubben som har lagt ned dugnad og vært til god hjelp og støtte for prosjektet. Det ble avtalt kjøretider og fremdrift i nært samarbeid med rusomsorgen – Måløykollektivet. Baneanlegget har åpent 4 dager i uken derav også i helgene. Ansatte og ungdom from Måløykollektivet har kommet til baneanlegget og fått deltatt i kjøring på lik linje med andre ungdommer. Vi har hatt en stk ansvarlig person, Robert Hurlen, som har høy utdanning som instruktur og kursholder i motocross og som har hatt særlig oppfølging av disse ungdommene.

Antall personer i målgruppen

6

Oppsummering

Sykkylven Motocross har fått 6 nye ungdommer/ordinære medlemmer gjennom dette prosjektet. Vi er godt fornøyde, og vi har også fått mye positiv ros fra Idrettsrådet i Sykkylven som berømmer klubbens verdier og evne til å ta hånd om de som faller utenfor. Dette er ikke et prosjekt som varer i en kortere periode. Dette er en investering som er ment skulle vare i uoverskuelig fremtid og så lenge behovet er til stede. Samarbeidet med Måløykollektivet vil fortsette. Nye ungdommer som kommer i kollektivet vil først måtte ta lisenskurset og så er det klart for kjøring for dem også.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extra Stiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Renate Synnøve Karlsen

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Mestring og aktivitet med motocross
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 93 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet