Metodeutvikling for alders demente

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ansatte som blir trygge på beboeren og på sine egne kunnskaper, mestrer mer

Ansatte som blir trygge på beboeren og på sine egne kunnskaper, mestrer mer. Vi ønsket å gjennomføre et kurs der vi fikk faglig påfyll i forhold til arbeid med urolige og utagerende demente, samtidig som vi arbeidet med utvikling og mestring av metoder for kartlegging av urolige beboere.

 

Vi fikk kontakt med overlege Ingun Ulstein (alderspsykiatrisk avdeling Ullevål sykehus), som ledet seminaret. Vi inviterte med oss ca. 40 ansatte ved alle 5 sykehjem innen Kirkens bymisjon, for å gjøre det mulig for flest mulig å dra nytte av seminaret.

 

Seminaret omhandlet demens og utagerende adferd, hvordan takle denne type adferd, medikamentell / ikke medikamentell behandling, kartleggingsverktøy og behandlingsplaner, samt miljøarbeid og tilrettelegging av måltider.

 

Vi lar stor vekt på at deltagerne skulle være aktive og bruke det nye stoffet, vi brukte derfor en del tid på arbeid i grupper med case.

 

Tilbakemeldingene etter kurset har vært svært gode.

 

Etter kurset ble det avholdt miniseminar etter arbeidstid, der overlege Ulstein gikk noe videre på det vi tok opp på seminaret.

 

På avdelingen har vi brukt tid på å diskutere vårt tverrfaglige arbeid. Hvordan bruke våre nye kunnskaper, tverrfaglig, på en måte som gjør oss bedre i stand til å takle spesielle utfordringer blant beboerne?

Prosjektleder/forsker

Nina Martinussen Bruun

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Metodeutvikling for alders demente
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Vålerengen Bo og Servicesenter
Beløp Bevilget
1998: kr 41 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet