Mikrobiota ved akutt hjertesvikt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Undersøke betydning av bakterieflora i luftveier for akutt forverring av hjertesvikt og for prognose ved hjertesvikt

Sluttrapport

Bakgrunn

Forekomsten av overvekt og fedme i den generelle befolkning er økende, og pasienter som vurderes eller behandles for obstruktiv lungesykdom har oftere overvekt eller fedme. Vi ønsket i dette prosjektet å undersøke hvordan fedme innvirker på evalueringen av obstruktiv lungesykdom.

Målsetting

Doktorgradsavhandlingen skal utforske ulike effekter av overvekt og fedme på lungefunksjon og luftveissymptomer, og diskutere om gjeldende retningslinjer for vurdering og behandling av obstruktiv lungesykdom er presise nok i en ny normalbefolkning med stor andel overvektige.

Design, metode, materiale

Prosjektet gjennomføres ved analyser av data fra Akershus Sleep Apnea Project (ASAP, artikkel 1) og Akershus Cardiac Examination 1950 (ACE 1950, artikkel 2 og 3).

Gjennomføring

Doktorgradsprosjektet ble påbegynt i 2015 sluttføres i 2020. Artikkelen «The association between circulating adiponectin levels, lung function and adiposity in subjects from the general population; data from the Akershus Sleep Apnea Project» ble publisert i BMC pulmonary medicine i april 2018. Artikkel 2 planlegges submittert våren 2020 og omhandler fenotyper med udiagnostisert KOLS. Data artikkel 3 skal utdype ble presentert på European Respiratory Societys årlige konferanse i 2017 i Milano i posteren «Symptoms of obstructive pulmonary disease in obese adults with normal FEV1/FVC ratio: The ACE 1950 study». Artikkelen ferdigstilles våren 2020 og planlegges submittert høsten 2020.

Resultater

I artikkel 1 fant vi at adiponektin, et protein som produseres i fettceller, ikke innvirker på lungefunksjon når man korrigerer for andre mål på fedme. I artikkel 2 ser vi at fedme er assosiert med en lavere sannsynlighet for å ha udiagnostisert KOLS. Data fra artikkel 3 viser at personer med normal lungefunksjon og fedme har mer lungesymptomer og dårligere lungefunksjon enn personer uten fedme.

Samarbeidspartnere

Cardiothoracic Research Group, Akershus Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Stiftelsen Dam.

Videre planer

Doktorgradsavhandlingen planlegges ferdigstilt ila 2020.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

LHL har vært brukerrepresentant i ACE 1950 prosjektet. Når artikkel 2 og 3 (fra ACE 1950) publiseres, vil resultatene søkes delt via LHL’s plattformer.

Publikasjonsliste

Caspersen, N. F., et al. (2018). "The association between circulating adiponectin levels, lung function and adiposity in subjects from the general population; data from the Akershus Sleep Apnea Project." BMC Pulmonary Medicine 18(1): 54.

Caspersen, N. F., et al. (2017). "Symptoms of obstructive pulmonary disease in obese adults with normal FEV1/FVC ratio: Data from the ACE 1950 study." European Respiratory Journal 50(suppl 61).
 

Sluttrapport/artikler (pdf)

The association between circulating adiponectin levels, lung function and 1 adiposity in subjects from the general population; data from the Akershus 2 Sleep Apnea Project..pdf

Sluttrapportsammendrag

Caspersen, N. F., et al. (2018). "The association between circulating adiponectin levels, lung function and adiposity in subjects from the general population; data from the Akershus Sleep Apnea Project." BMC Pulmonary Medicine 18(1): 54.

Caspersen, N. F., et al. (2017). "Symptoms of obstructive pulmonary disease in obese adults with normal FEV1/FVC ratio: Data from the ACE 1950 study." European Respiratory Journal 50(suppl 61).
 

Prosjektleder/forsker

Nina Faksvåg Caspersen

Hovedveileder

Gunnar Einvik

Detaljer
Program
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Mikrobiota ved akutt hjertesvikt
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Akershus univ.sykeh., Med. div., Avd. for lungemed.
Beløp Bevilget
2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000, 2022: kr 0, 2023: kr 0
Startdato
13.04.2015
Sluttdato
31.07.2023
Status
Under gjennomføring