Min guide

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
NAAF er i tett dialog med pasienter og medlemmer. Denne dialogen møter vi i form av telefonhenvendelser, gjennom e-post, seminarer, rehabilitering, likemannsgrupper og lignende. Som pasientorganisasjon opplever NAAF jevnlig en generell frustrasjon, usikkerhet og forvirring blant medlemmer angående kontakt med ulike offentlige tjenesteytere. Utsagn som ?det er ikke det å leve med en kronisk sykdom som er det tyngste, men å finne frem til gode, økonomiske og praktiske løsninger? hører vi svært ofte.
Samtidig er det vanskelig å finne ut hvem som er de riktige tjenesteyterne. Brukerne mangler en enkel oversikt over rettigheter og tjenester, noe som fører til en tidkrevende utmattende og famlende leting etter hva de skal spørre om/ søke om for å få hverdagen til å fungere på en mest mulig god måte. Dette er en unødvendig tilleggsbelastning til en kronisk sykdom.

2. Prosjektets målsetting
NAAF Sør-Trøndelag vil på vegne av Norges Astma- og Allergiforbund lage en oversiktlig og samlet guide på nett for NAAFs diagnosegrupper.
?Å lage en samlet oversikt for vår gruppe som vil lette hverdagen for den som har astma, allergi og eller eksem.
?Å lage en nettoversikt over rettigheter, tjenester, hjelpemidler, aktuelle bøker og praktiske tips som skal være et hjelpemiddel i en uoversiktlig nettjungel.
?Denne oversikten må inneholde aktuelle kontaktadresser og orienterende kunnskap om formål og vilkår for ulike støtteordninger/ ytelser.
?Nettstedet skal ligge under Norges Astma- og Allergiforbunds hjemmesider www.naaf.no
?Nettversjonen oppdateres jevnlig. Det er en klar fordel med en nettbasert utgave, i forhold til en brosjyre, at innholdet kan oppdateres jevnlig.

3. Prosjektets målgruppe
Er enkeltpersoner/brukere med astma, allergi og/eller eksem og tillitsvalgte /likemenn /informatører som NAAF kommer eller er i kontakt med gjennom sitt sekretariat og sine fylkeskontor.

4. Prosjektets betydning
?Alt? finnes på nettet i dag, men det betyr ikke at det er enkelt å finne når du mest trenger det. ?Nettet er en jungel som det er vanskelig å finne frem i?, sier våre brukere. Vår erfaring fra Astmaskoler, Eksemskoler, Lungerehabilitering, medlemsmøter, henvendelser og lignende, er at når du trenger hjelpen mest, er du sliten og har ikke det nødvendige overskuddet til å sitte å lete frem nødvendig informasjon. Dette gjelder enten du er erfaren så vel som uerfaren nettbruker. Alle ber oss om en enkel guide med relevante, nyttige og praktiske tips som går direkte på vår sak.
NAAF vil være en døråpner til en enklere hverdag for kronisk syke personer med astma, allergi og eksem. Vi opplever i dag en utstøting i arbeidslivet av personer med astma. Det er de enkle råd som kan være med å forebygge dette. ?Mange yrkessykdommer leder til unødvendig utstøting fra arbeidslivet, men et tilfelle av yrkesastma kan helbredes fullstendig om riktige tiltak iverksettes tidlig i sykdomsforløpet.? sier overlege Håkon Lasse Leira. Dette gjelder spesielt arbeidsrelatert astma.

5. Framdriftsplan
Prosjektet starter i januar 2009, og vi vil i løpet av det første kvartalet jobbe med hvilket innhold nettstedet skal ha.
?Tidlig i andre kvartal vil vi arbeide med hvilke spesifikasjoner og funksjoner nettstedet skal inneholde.
?Innen utløpet av tredje kvartal vil vi ha klart det første utkastet, og resten av året vil gå med til å videreutvikle nettstedet.
?Tidlig i 2010 vil vi ha utviklet ?Min guide? og kan åpne for publikums bruk.
?Resten av året vil være en kontinuerlig prosess med optimalisering av nettstedet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0219.pdf

Sluttrapportsammendrag

Som pasient- og interesseorganisasjon er NAAF i tett dialog med pasienter og medlemmer, og opplever at det ofte er mye usikkerhet og frustrasjon rundt hva som finnes av stønader og hva den enkelte har krav på eller kan søke på. Det at ordningene forvaltes av ulike tjenesteytere og er hjemlet i ulike lover, forskrifter mv. gjør det ekstra vanskelig å få oversikt.

Målet for dette prosjektet har vært å skape et samlet nettsted som gjør hverdagen enklere for personer som er berørt av astma, allergi, kols og/eller eksem. Nettsiden gir samlet oversikt over hvilke stønader man kan søke på, dersom du eller dine barn har varig sykdom. I tilfellet varig sykdom som skyldes yrkessykdom, har vi linket til delen om rettigheter utarbeidet under et tilsvarende brukerprosjekt støttet av Stiftelsen Dam kalt “Yrkesveilederen” (2009/1/0375).

Både frivillige og ansatte regionalt og sentralt i organisasjonen har vært involvert i utarbeidelsen av nettsiden. En brukergruppe bestående av foreldre av barn med astma, allergi og/eller eksem har sørget for at nettsiden imøtekommer brukernes behov. Videre er alt materiell på nettsiden kvalitetssikret av en sosionom tilknyttet Oslo Universitetssykehus (Voksentoppen, Rikshospitalet) som har lang erfaring med NAAFs målgrupper. Videre er delen om rettigheter ved yrkessykdom kvalitetssikret av advokat som jobber med yrkesskadeerstatning.

Prosjektet er markedsført via NAAFs medlemsblad og fagblad, sosiale media, stands på Helsesøster konferansen, tillitsvalgt samlinger og generelle stands ute blant publikum. I tillegg har alle landets relevante poliklinikker fått markedsmateriell om prosjektet, som kan deles ut til pasienter.

Prosjektleder/forsker

Ellen Desirèe Bugge

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Min guide
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 225 000, 2010: kr 143 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet