– Å være besøksvert er å se med hjertet

Takket være besøksvertene kan eldre på sykehjem få besøk av sine nærmeste.

– Sanitetskvinnene har alltid vært opptatt av de mest sårbare, og under koronapandemien er eldre ekstra sårbare fordi de også er i risikogruppen for korona. Vi vet også at gode møter mellom mennesker er spesielt viktig når verden rundt er annerledes og usikker, sier prosjektleder May Britt Buhaug.

Prosjektet Mindre alene sammen – tilrettelegging for sosial kontakt for eldre har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Kan endelig få besøk

I prosjektet skal frivillige læres opp til å være besøksverter, primært på sykehjem. Mange sykehjem har stengt for besøkende, noe som gjør det er krevende for både beboere, pårørende og ansatte. De ansatte har ikke alltid kapasitet til å tilrettelegge for besøk der smittevernet ivaretas.

Helsedirektoratet har sterkt oppfordret kommunene til å tilrettelegge for besøk og sosial kontakt. Det ønsker Sanitetskvinnene nå å bidra til.

– Det skal vi hjelpe til med. Vi har frivillige som kan hjelpe til med å registrere besøkende, passe på at de overholder avstand og bruker riktig inngang, utgang og besøksrom. Dette vil være en avlastning for ansatte og gi eldre en mulighet til gode opplevelser sammen med sine nærmeste i en vanskelig tid, sier Buhaug.

Sterkt, rørende og givende

Å være besøksvert innebærer et tett samarbeid med sykehjemmene. Besøksvertene selv forteller at de får god informasjon om hvilke spørsmål de skal stille de besøkende i foajeen. Alle besøk skal være avtalt på forhånd. Spritdispensere står lett tilgjengelig, og alle besøkende må skrive seg inn med navn og telefonnummer og hvem de besøker. I tillegg bidrar besøksvertene med å vaske og sprite bord og stoler.

– Å være besøksvert er å se med hjertet, det er sterkt, rørende, givende og det varmer både beboerne og besøkende, foruten oss som gir av våre timer helt frivillig, sier besøksvert Eszter K Haugvik, og legger til:

– Personalet ønsker oss tilbake som fast besøkende, og som avlastning når pårørende ikke kan komme. Pårørende takket varmt for at vi ville stille opp og gi av vår tid.

– Tryggere enn å gå i butikken

Hun får støtte av sine kollegaer i Trondheim.

– Vi har vært tre besøksverter i Leinstrand sanitetsforening, og vi har bare positive opplevelser. For oss sanitetsdamer som alle var i risikogruppa, var det tryggere enn å gå på butikken, sier Gunnveig Skjetlein, leder av Trondheim Omsorgsberedskapsgruppe.

Hun forteller også om strålende samarbeid med sykehjemmene.

– De to sykehjemmene vi har hatt oppdrag hos har lagt godt til rette for besøket for pårørende. Aktivitøren som hadde ansvar for besøkene var glad for bistand.

– Inviter frivillige til samarbeid

Prosjektleder May Britt Buhaug er godt fornøyd med samarbeidet med både kommuner og Helsedirektoratet om å få til besøksvert-tjenesten. Sanitetskvinnene har mange beredskapsfrivillige som har bidratt med blant annet koronatesting i kommunene.

Nå håper hun samarbeidet kan videreutvikles.

– Vi har mange beredskapsfrivillige som har god dialog med sin kommune, og i tillegg har vi god dialog med Helsedirektoratet. Dette sammen med at flere har bistått under koronatestingen gjorde at vi begynte å se på hvilke oppgaver vi kan bidra med for de mest sårbare gruppene, sier Buhaug, og legger til:

– Vi håper at kommunene og helsetjenesten skal bli enda flinkere til å tenke på og invitere frivillige organisasjoner til samarbeid. Vi håper at våre aktiviteter kan bidra til tettere kontakt også etter pandemien.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Mange eldre opplever isolasjon og utrygghet. Vi skal legge til rette for gode menneskemøter med eldre. Sanitetskvinnene skal hjelpe til slik at familier skal få være sammen, og eldre får oppleve nærhet med sine. N.K.S har frivillige som kan bistå som besøksverter på sykehjem og ringevenner.

  • Ringevenner; (pilot gjennomført)
  • Besøksverter; (pilot gjennomført)

Vi skal gi våre frivillige god støtte og opplæring for å utføre sine oppgaver under trygge forhold. Vi skal mobilisere de som allerede er i gang til å fortsette, men også de som ikke har vært i aktivitet til å sette i gang. Vi vil dele ut lokale stimuleringstilskudd som skal bidra til sosialt fellesskap og motivasjon. Tilskuddet kan brukes til enkel opplæring, servering, møterom og eventuelt oppmerksomhet til de som trenger en oppmuntring. Vi skal også øke kapasiteten på nasjonal utvikling, koordinering og veiledning.

Besøksverter arbeider på oppdrag fra kommune/sykehjem. De passer på at beboere kan få besøk i trygge rammer, og at besøkende registrerer seg ved ankomst, at de bruker riktig inngang og utgang og overholder besøkstiden. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra beboere, pårørende og ansatte om at besøksvertene bidrar til å gjøre hverdagen bedre for mange. Sosial isolasjon påvirker både fysisk og psykisk helse. Man føler seg ofte mindre alene sammen med andre.
Helsedirektoratet har utviklet en veileder som bla. omhandler «Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering», og disse anbefalingene har vi lagt til grunn i dette prosjektet.

Dette prosjektet vil være viktig for eldre, sårbare som bor både hjemme og i sykehjem som får møte familie og venner i livets sluttfase. Dette er også av stor betydning for pårørende som vet at hvert besøk kan være det siste. I tillegg vil ansatte oppleve glede og forventninger fra beboere. Vi starter arbeidet høsten 2020 og ut 2021.

Prosjektleder

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Mindre alene sammen – tilrettelegging for sosial kontakt for eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
03.10.2020