Minigolf for alle

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:
Christiania Minigolf Club (CMC) er Norges største minigolfklubb, og har anlegg i bydelene Grünerløkka og Sagene (Torshov). Vi tilbyr lavterskelaktivitet som er tilpasset alle aldersgrupper, samt også funksjonshemmede.

Flere av våre medlemmer har i flere år vært engasjert i situasjonen for byens fattige. Christiania Minigolf Club har i denne sammenheng etablert et tilbud gjennom Fattighuset i Grønlandsleiret 9, der fattige barnefamilier kan komme og spille minigolf gratis på våre to anlegg på lik linje med våre betalende medlemmer. Det er et mål at tilbudet også blir benyttet av fattige barnefamilier som henvender seg til Frelsesarmeens slumstasjoner Oslo, Kirkens Bymisjon Oslo og Blå Kors Kontaktsenter, med en videre utvidelse ved å fremme tilbudet også via NAVs tiltak mot barnefattigdom lenger frem i tid.

Fafo rapporterer at barnefattigdommen i Norge øker, og da også i Oslo. Statistikk Sentralbyrå opplyser at 8,3% av Oslo befolkning har en inntekt som er under byens fattigdomsgrense på 93.000 i året.

2. Prosjektets målsetting:
Christiania Minigolf Club har sentral beliggenhet for sine tilbud, og tilbyr aktivitet som ikke krever store forkunnskaper eller uniformering. Vi ønsker å fortsette med å tilby gratis aktivitet til denne gruppen mennesker som vil kunne finne annen idrettslig aktivitet for dyr. Vi mener at fattige så absolutt bør omfavnes av støtteordningen, slik at også disse blir inspirert til å drive fysisk aktivitet. Minigolf som aktivitet er kanskje den rimeligste aktiviteten barn kan drive med der utstyr er påkrevd. Medlemskap hos oss koster kun kr 85 for barn under 19 år. Et mål for klubben må være at vi kan favne disse som nå blir introdusert for minigolf gjennom vårt gratistilbud til å bli medlemmer og dermed bli en fast del av idrettsaktiveten.

3. Tiltakets målgruppe:
Fattige barnefamilier i første omgang, men det er tenkt å utvide dette med prosjektets fremgang over flere år. Vi finner ikke frem til hvem som kommer inn under definisjonen, men lar målgruppen finne frem til oss gjennom å bli opplyst om vårt tilbud på byens forskjellige institusjoner for fattige.

4. Praktisk gjennomføring:
Christiania Minigolf Club avholder i 2010 medlemstreff hver tirsdag og hver torsdag med alternering av Grünerløkka og Torshov. Her får de fremmøtte instruksjoner om ballvalg og slagutøvelse på de enkelte banene. Det skal ikke skilles mellom betalende medlemmer og fremmøtte som er der for å benytte sitt fattigtilbud. Vi tilkjemper en mest mulig integrering både idrettsmessig, aldersmessig og sosialt. Instruktører er vakthavende medlemmer utpekt av klubbens styre og som har fremlagt politiattest.

Siden prosjektet vil gå over tid, så må vi også forsøke å få en tilbakemelding fra brukerne om hvordan de evaluerer vårt tilbud. Hvordan dette skal foretas i praksis vites ennå ikke, da brukerne er anonyme for klubben.

5. Prosjektets betydning:
Det er meget få aktiviteter som er tilgjengelig for de som kun lever fra hånd til munn. Vi mener at vi med vårt tilbud kan integrere også fattige i et miljø som har idrettsaktivitet som hovedformål. Om de som får smak på å fortsette med idrettsslig aktivitet velger å bli medlem hos oss eller å gå videre til andre idretter, får bli opp til hver enkelt. Christiania Minigolf Club har da fungert som en døråpner for disse som hittil av økonomiske salderer bort kostnader til idrettsaktivitet.

6. Framdriftsplan:
Minigolf i Norge er en sesongavhengig utendørsaktivitet. Dessverre må vi la våre to anlegg ligge brakk så lenge snøen fremdeles ligger, så en fysisk oppstart blir ikke altuelt før mai 2011.

Christiania Minigolf Club vil i 2011 utvide tilbudet til også å omfavne de andre stedene byens fattige oppsøker. Det er mest praktisk i denne sammenheng at vi produserer en flyer for utleggelse på disse stedene.

Avhengeig av pågang forbundet med vårt tilbud, tenker klubben at vi involverer NAV i de to bydelene vi er etablert i når vi planlegger utvidelse i 2012. Tilsvarende er det naturlig å tenke på ytterligere utvidelse til andre sentrumsnære bydeler i 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0307.pdf

Sluttrapportsammendrag

Christiania Minigolf Club er lokalisert i sentrum av byen og har opplevd på nært hold den voldsomme veksten byen har hatt i både folketetthet og den andel av befolkningen som lider sosial nød i verdens rikeste land. Gjennom vårt rimelige tilbud om minigolfspill, så har vi opplevd at til og med rimelige tilbud kan forekomme for dyrt for mange av byens borgere. Den økonomiske terskelen for å drive med idrett i de sentrale bydelene av Oslo er ofte høy når det er så mange andre økonomiske forpliktelser som må dekkes i den voksende andelen av fattige barnefamilier.

I denne sfæren har Christiania Minigolf Club forsøkt å være et positivt tilbud i tilværelsen. Våre minigolfparker fremstår som grønne lunger i en forurenset bykjerne. Og vårt tilbud om en idrett som kan imøtekomme alle aldersgrupper uavhengig av forkunnskaper, bekledning, kjønn og etnisk bakgrunn, har også med tiden blitt et tilbud for de som må søke hjelp for å komme seg gjennom hverdagen. Vi har i en årrekke hatt et samarbeid med Fattighuset, hvor disse har mottatt anonymiserte medlemskort til fri distribusjon blant sine barnefamilier.

Gjennom Stiftelsen Dam og prosjektmidler til «Minigolf for alle» har Christiania Minigolf Club de siste tre årene blitt gitt mulighet til å utvide vårt gratistilbud til andre grupper som oppsøker andre institusjoner enn Fattighuset. I den langsiktige prosjektplanleggingen ble det nedtegnet ønske om spredning av vårt gratistilbud både gjennom de frivillige hjelpeorganisasjonene og gjennom det offentlige NAV. Målet var at tilbudet skulle eskalere fra å omfatte få bydeler til flere bydeler etter hvert som det treårige prosjektet skred fram.

Fremdriften av prosjektet fikk et tilbakeslag ved at de i løpet av år 2 kom frem at NAV var uaktuell som distribusjonskanal. Vi ble derimot gledelig mottatt av Frelsesarmeen, og har forsøkt samme opplegg med anonymiserte medlemskort også hos brukerne av deres slumstasjon. Fra og med sesongen 2014 har dette blitt erstattet av et eget aktivitetskort som distribueres av Frelsesarmeen. Tilbudene via både Fattighuset og Frelsesarmeen er ment å være varige.

Prosjektleder/forsker

Øyvind Nedre

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Minigolf for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 30 000, 2012: kr 35 000, 2013: kr 40 000
Startdato
01.05.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet