Minoritetsjenter som bryter ut

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Stadig flere unge kvinner med innvandrerbakgrunn har alvorlige konflikter med familien rundt ekteskap og partnervalg, seksualitet mm. I en del tilfeller blir disse kvinnene utstøtt eller velger selv å bryte med familien.

Målsetting

Hensikten med forskningsprosjektet har vært å får mer kunnskap om bakgrunnen for at noen unge kvinner med minoritetsbakgrunn bryter med familien på grunn av kontroll, vold og autoritære forhold, f.eks. tvangsekteskap. Videre var formålet å undersøke hvordan det går med kvinnene etter bruddet, med særlig vekt på psykososiale forhold og relasjon til familien.

Design, metode, materiale

Dybdeintervju med 15 kvinner med bakgrunn fra land som Irak, Afghanistan og Pakistan, de fleste i 20-årene. Det varierer hvor lang tid som har gått siden bruddet. I noen tilfeller er kvinnene intervjuet flere ganger over tid. Analysen bygger også på en rekke intervjuer og samtaler med representanter for hjelpeapparatet, fullstendige notater og observasjoner fra en rettssak, samt litteraturstudier.

Gjennomføring

Postdoktorprosjektet ble gjennomført etter planen, men med store forsinkelser underveis.

Resultater

De fleste kvinnene klarer seg bemerkelsesverdig bra, men flere har slitt psykisk etter bruddet. De kan være redde for represalier, men kjenner også savn, sorg og dårlig samvittighet. Andre utfordringer forbundet med å leve uten familien inkluderer: 1) Lite erfaring med å leve alene, ordne praktiske ting og ta beslutninger. 2) Ensomhet. 3) Relasjoner til menn, seksualitet og selvbilde. 4) Relasjon til hjelpere.

Samarbeidspartnere

Jeg har samarbeidet med flere instanser om rekruttering av kvinner til studien, som ikke kan nevnes av anonymitetshensyn.

Videre planer

Kunnskapen fra prosjektet har i utstrakt grad blitt brukt i min foredragsvirksomhet og undervisning, særlig overfor ulike deler av hjelpeapparatet. Data vil nå bli brukt i en bok som er under utarbeidelse. Særlig tre av kapitlene vil bygge på data fra prosjektet (se vedlagt synopsis for bokprosjekt). Manus er dessverre ikke ferdig til den utsatte rapporteringsfristen, men vil etter avtale med forlaget, Gyldendal Akademisk, foreligger innen påske 2019.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Norske Kvinners Sanitetsforening har vært en god samarbeidspartner både i søknadsfasen og seinere. Jeg viser til tidligere rapporter og kontakt angående forsinkelser i prosjektet, og understreker at dette er mitt ansvar alene. Jeg samarbeider gjerne med Sanitetskvinnene om lansering av boka, gjerne også ExtraStiftelsen. Kreditering vil selvsagt bli gjort i henhold til retningslinjene.

Publikasjonsliste

Bredal, A. (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle. I Eide, K. mfl. (Red.). Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Bredal, A. med Mettenes, K. (kommer, 2019). Ære, frihet og fellesskap. Kjønns- og generasjonskonflikter i klassisk patriarkalske minoritetsfamilier. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Synopsis Gyldendal.pdf
Barnevernet og minoritetsjenters opprør.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bredal, A. (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle. I Eide, K. mfl. (Red.). Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Bredal, A. med Mettenes, K. (kommer, 2019). Ære, frihet og fellesskap. Kjønns- og generasjonskonflikter i klassisk patriarkalske minoritetsfamilier. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Prosjektleder/forsker

Anja Bredal

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Minoritetsjenter som bryter ut
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Institutt for samfunnsforskning
Beløp Bevilget
2007: kr 615 000, 2008: kr 645 000
Startdato
20.03.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet