Mislykket ryggoperert – går ny vei

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Spesialsykehuset for Rehabilitering(SSR) har gjennom mange år mottatt pasienter med langvarige invalidiserende ryggsmerte etter gjennomgått ryggkirurgi. I litteraturen er de omtalt som Failed Back Surgery Syndrome pasienter (FBSS). Det er ikke tidligere beskrevet noe rehabiliteringsopplegg rettet mot på denne gruppen, annet enn at de har fulgt vanlig benyttet rehabilitering med undervisning og trening. Vi ønsket å utvikle et nytt, mer tilpasset og spesialisert rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen.

 

Målsetning: Utvikle et rehabiliteringstilbud for ryggopererte med invalidiserende smerter, som fører til økt funksjonsevne og bedret livskvalitet. Tilbudet skal utvikles på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap fra evidencebasert forskning, klinisk erfaring og ved utprøving av nye metoder.

 

Gjennomføring: Den første halvdel av prosjekttiden ble brukt til opparbeidelse av kunnskap, gjennom litteratur, kurs, konferanser, diskusjoner med interne og eksterne fagpersoner, idémyldring rundt rehabiliteringsstruktur og innhold. Den andre halvdel av prosjektperioden ble brukt til utprøving av et rehabiliteringsforløp. Pasientene deltok i gruppe (5-7 pers.) Fra 1 inntil 3 opphold:

1.      Veiledningsopphold; kartlegging, undervisning, gruppeaktiviteter og individuell veiledning. Mål: Forstå eget smertemønster. 1 uke.

2.      Rehabiliteringsopphold: Undervisning, tematimer, oppgaver, gruppeaktiviteter, finne individuelle nyttige aktiviteter. 2 uker. Mål: Økt mestring.

3.      Oppfølgingsopphold: Oppfølging av erfaringer fra perioden hjemme. Repetisjon av tiltak ut fra individuelle behov. Mål: Skape trygghet på veien videre mot pasientenes målsetninger.

 

Resultater og videre planer: Vi har gjennom denne perioden opparbeidet mer kunnskap både om pasientgruppen, kartleggingsverktøy og egnede tiltak og veiledningsmetoder. Vi har målt behandlingseffekt og pasienttilfredshet underveis. Resultatene viser positive tegn til at det er et helsefremmende tiltak.

 

Prosjektleder/forsker

Astrid Sønstevold

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Mislykket ryggoperert – går ny vei
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Spesialsykehuset for rehabilitering, Avd. Stavern
Beløp Bevilget
2008: kr 350 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
01.04.2009
Status
Avsluttet