Monitorering av hjerterytmeforstyrrelse med plaster-EKG

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Bakgrunn Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen og >33 millioner mennesker er rammet verden over. Atrieflimmer har en stor helsekostnad, med økt risiko for hjerneslag, karsykdom, demens og død. Forekomsten er økende relatert til en aldrende befolkning og at flere pasienter lever med hjertesykdom, men likevel er det ikke kjent hvor mange som lever med sykdommen og mørketallene er sannsynligvis store. De siste årene er miniatyriserte sensorer som kan sjekke hjerterytmen utviklet. En av disse innovasjonene er en liten sensor som festes med et lite plaster foran på brystkassen (plaster-EKG). Systemet sjekker kontinuerlig hjerterytmen med tanke på om den er normal eller om det forekommer episoder med atrieflimmer eller andre forstyrrelser. Plaster-EKG-systemet muliggjør evaluering av hjerterytmen hos store grupper individer for kartlegging av forekomst av atrieflimmer til en svært lav kostnad. Metode I dette prosjektet vil vi først evaluere plaster-EKG-systemet for best mulig å belyse hvor god kvaliteten på plaster-EKG-systemet er med tanke på å fange opp episoder med hjerterytmeforstyrrelser. Dette vil vi gjøre i den «Norske studien for trening ved atrieflimmer – NEXAF». Her vil 100 deltakere som allerede har fått operert inn en hjerterytmeregistrator samtidig bli undersøkt med plaster-EKG og tradisjonell langtids-EKG registrering (Holter-EKG). I den andre delen av prosjektet vil vi studere bruk av plaster-EKG i en grundig kartlagt gruppe deltakere fra «Helseundersøkelsen i Trøndelag – HUNT». Her vil vi avklare forekomsten av atrieflimmer, og evaluere om vi ved grundig kartlegging av hjerte- og lungefunksjon kan identifisere personer som senere utvikler atrieflimmer. Til sist vil vi studere hvordan forekomst og byrden av atrieflimmer påvirker risiko for sekundære sykdommer som hjerneslag, hjertesvikt og død utover de tradisjonelle risikofaktorene for slik sykdom. Prosjektets betydning Prosjektets resultater vil gjennom en doktorgradstudie med tre delarbeider bidra til identifisering av hvordan hjerterytmeundersøkelse med plaster-EKG-systemet kan bidra til forenklet undersøkelse av hjerterytmeforstyrrelser for bærekraftige endringer av helsevesenet. Vi forventer at flere pasienter kan dra nytte av slik utredning, samtidig med at totale helsekostnader kan reduseres ved at pasientene selv kan administrere utredningen og slipper å møte opp ved sykehuset. Vi forventer videre å bidra med ny kunnskap om forekomsten av atrieflimmer, og videre vil vi skape ny kunnskap om når påvisning av atrieflimmer utgjør en selvstendig risikofaktor for fremtidig sykdom og død. Sist vil prosjektet skape nye forskningsdata for to store og internasjonalt anerkjente studier (NEXAF og HUNT). Dette vil bidra til ny forskning og ytterligere nyskaping av kunnskap. Vi forventer at ny kunnskap kan direkte implementeres i helsevesenet for bærekraftige endringer mot mer presis og individtilpasset diagnostikk og behandling.

Prosjektleder

Håvard Dalen

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Monitorering av hjerterytmeforstyrrelse med plaster-EKG
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000
Startdato
14.08.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring