Mor visste ingenting

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Gjennomføring rent praktisk i å lage filmen er gjort slik vi beskrev i søknaden. Anita var redusert etter kreftbehandling, og Marianne Bundgaard Nielsen, som skulle være medregissør, fikk kreft og trakk seg fra prosjektet. Pga flerårig kreftbehandling ble produksjonen mye forsinket, og andre folk har kommet med i produksjonen. Allmennlege Kjetil Karlsen, som var med på å skrive søknaden, og tok på seg å styre en referansegruppe fra høsten 2015, var ikke i Norge når filmproduksjonen først kom i gang. Men selv uten en organisert gruppe har både ungdom og psykologer synset underveis, og det viktigste for oss og for Mental Helse Ungdom var at filmen ikke skulle være frastøtende eller trigge vanskelige følelser, og da virke mot sin hensikt. Filmen har blitt lengre og dyrere, (7 min har blitt til 12). Dette er et kunstnerisk valg for følelsesmessig å komme mer innpå jentas stille storm, før hun klipper av seg håret, og legger seg til nee i silokummen. Zbigniew Preisner, kjent polsk komponist har originalskrevet og spilt inn musikken.

Antall personer i målgruppen

100000

Oppsummering

Når Koranavisruset er over, vil vi ha en premiere der inviterte vil komme med sine tanker om hvordan bruke filmen, for at barn/unge får trening i og positive erfaringer fra å fortelle om vanskelige følelser og opplevelser for eksempel i barnehage og skole, et grunnlag legges for samtaler om følsomme temaer som lettere kan bli tatt opp. Invitasjon vil komme. Filmen vil først gå sine 2 år på filmfestivaler, for forhåpentligvis å bli spredd ut i verden. I denne perioden vil det lages en distribusjonsplan og lage et eller flere passende opplegg som kan følge filmen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_StiftelsenDam.pdf

Prosjektleder/forsker

Marita Josephine Mayer

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Mor visste ingenting
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2016: kr 300 000, 2017: kr 300 000, 2018: kr 300 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
29.02.2020
Status
Avsluttet