Mosjon på eldresenter

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsettingen med prosjektet var å få utviklet tilbud om god og riktig fysisk aktivitet på alle landets eldresentra og derigjen

Målsettingen med prosjektet var å få utviklet tilbud om god og riktig fysisk aktivitet på alle landets eldresentra og derigjennom bidra til at den enkelte kan leve friskere, bli mer opplagt, få større førlighet og føle økt velvære og livskvalitet.

 

Målgruppen er pensjonister som benytter seg av eldresentra og andre potensielle brukere av eldresentrene.

 

I løpet av  prosjektårene 1998-2000 har 13 fylker vært involvert. Gjennom kartlegging av fysisk aktivitet på eldresentrene kom det frem at:

·        det er vanskelig å skaffe ledere til aktivitetene

·        det var ønskelig med oppdatering på eldremosjon

·        det er mangel på tilgang på egnede lokaler

·        det er for lite utstyr til disposisjon på sentrene

 

I  hvert av fylkene som deltok i prosjektet er det blitt gjennomført aktivitetslederkurs rettet spesielt mot eldresentra. Fra ett halvt år til to år etter gjennomført kurs ble det foretatt en undersøkelse blant kursdeltakerne. Det kom fram at:

·        tilbudet om fysisk aktivitet på eldresentrene har økt

·        trimlederne har blitt mer bevisst og motivert for å drive trim på eldresentrene

·        de eldre selv har blitt mer interessert i fysisk aktivitet

 

 

NMBF vil på bakgrunn av de resultater som har kommet fram av prosjektet:

·        følge opp/utvikle aktivitetslederne (kursdeltakerne) gjennom å gi de mer faglig input

·        dra nytte av erfaringer eldresentre har hatt med henhold til nye aktiviteter og prosjekter som f. eks stavgang

·        videre oppfølging via 55+ som varig oppfølging

Prosjektleder/forsker

Anne Ahlqvist

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Mosjon på eldresenter
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1998: kr 300 000, 1999: kr 300 000, 2000: kr 300 000
Startdato
01.04.1998
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet