Møt veggen!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Tromsø og omegn Astma- og Allergiforbund er et lokallag

i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF), som har 307 medlemmer med ulik grad av plager i forbindelse med astma, allergi og/eller eksem. Lokalforeningen ønsker å kunne tilby medlemmer aktiviteter som passer ulike aldersgrupper. De siste årene har de hatt ukentlig svømmetilbud for barnefamilier. Nå ønsker de å tilby aktivitet til ungdommer.

Det er bevist at fysisk aktivitet er bra for astmatikere fordi det styrker lungekapasisteten. Lokalforeningen ønsker å tilrettelegge tilbud om fysisk aktivitet til de med astma- og allergisykdommer i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy. Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag for de som er berørt av sykdommene. Ungdom med kronisk sykdom har behov for å møtes for å få mulighet til erfaringsutveksling samt opplæring for bedre mestring av egen sykdom.

Lokalforening ønsker å arrangere klatrekurs, klatredager samt en ungdomssamling med tema fysisk aktivitet, astma, allergi og eksem. Frivillige fra lokalforeningen vil sørge for nødvendig tilrettelegging for deltakerne. Har man astma og allergi, kreves mye forberedelser når man skal delta på arrangementer og ut å reise. Det må sies fra om dyr ol. på offentlig transportmidler, overnattingsstedet må få beskjed og legge til rette slik at ingen blir syke pga. inneklima eller mat. Alt ekstraarbeidet med forberedelser gjør at mange ungdommer velger å bli hjemme.

Samlingen vil bestå av kurs, felles sosiale aktiviteter, sosialt samvær og mulighet for å møte likesinnede for tips og erfaringsutveksling. I de sosiale arenaene vil det være mulig å komme med spørsmål til representanter fra NAAF vedrørende astma og allergi. Ungdom som har astma og allergi har ofte stort behov for å møte andre i lignende situasjon. Det å få informasjon og tips fra andre som også har kjent sykdommen på kroppen, kan bidra til at de mestrer hverdagslige utfordringer bedre.

Mennesker som har astma, allergi og eksem opplever i hverdagen å ikke kunne delta på alle aktiviteter som friske kan. Eller de opplever at de stadig må bli tatt hensyn til, og må si fra om hva de ikke tåler og hva som gjør dem syke. Målet med dette opplegget med kurs, klatredager og

samlingen er at de hensyn som må tas (teppefrie rom, spesielle dyner, vaskemidler, mat og liknende) legger NAAFs representanter til rette for.


2. Prosjektets målsetting
• Gi ungdom med astma og allergi mulighet å lære klatring.
• Få ungdom med astma og allergi til å være fysisk aktive.
• Lære ungdom om hvordan det kan legges til trette for fysisk aktivitet og hvorfor fysisk aktivitet er viktig når man har astma og allergi.3. Prosjektets målgruppe
Ungdom fra Tromsø og omegn med astma og allergi.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Først vil det bli arrangert klatrekurs hvor deltakerne får grunnleggende kunnskaper om klatring
og sikkerhet for å kunne klatre på innendørsvegger i Norge.

Deretter vil det bli 4 samlinger med klatring før det blir en avsluttende fellessamling en helg på Sommarøy fra fredag til søndag. I løpet av denne samlingen vil det blir gjennomført klatring samt at det legges opp til kurs om astma, allergi og eksem.

Prosjektgruppen vil bestemme hvilke tema-kurs som skal gjennomføres.

Arrangementet skal annonseres på NAAFs hjemmeside, gjennom invitasjon til medlemmer gjennom medlemsbladet AstmaAllergi og plakater som henges opp på ungdoms- og videregående skoler.

5. Prosjektets betydning
For ungdom som har astma og allergi vil det bety mye at de kan få mulighet å lære klatring samt delta på et arrangement som er tilrettelagt for dem.

Det har stor betydning at NAAFs representanter samarbeider med kursholder, eier av klatrevegg og Sommarøy slik at oppholdet blir tilpasset alle, både med tanke på inneklima og mat.

6. Fremdriftsplan
Januar 2014 Utarbeide plan og informasjon
Februar 2014 Annonsering og påmelding
Mars 2014 Arrangere klatrekurs
April-august 2014 Gjennomføre klatresamlinger
September Helgesamling og kurs på Sommarøy
November 2014 Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Møt veggen sluttrapport 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Møt veggen!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 66 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet