Møteplass Friskis

Søknadssammendrag

Mange godt voksne og andre i risikogruppen har de 2 siste årene levd en inaktiv og isolert tilværelse pga Korona. Friskis&Svettis i Bærum, Fredrikstad, Lillehammer og Oslo har et sosialt inkluderende treningsfellesskap for gruppen på dagtid.

Vi ønsker og trenger flere frivillige instruktører og verter for å opprettholde og utvikle treningstilbudet og det sosiale fellesskapet. Målgruppen for prosjekt Møteplass Friskis er egnede personer til instruktør eller vertsoppdrag, som har ledig tid på formiddagen.

Prosjektet gir økonomisk støtte til utdanning av instruktører, men vi vet av erfaring at rekrutteringsarbeidet er tidkrevende og utfordrende. Vi vil benytte ulike tiltak for å nå målgruppen, bl.a. skreddersy «rekrutteringskit», motivere «pensjonerte» instruktører til å komme tilbake, samarbeide med kommune/eldresentre, rekruttere fra medlemmene og invitere til møter med motiverende informasjon og avklaring av forventninger.

Rekrutteringsarbeidet er en veldig viktig og kontinuerlig prosess i hele prosjektperioden. De fleste tiltakene skal gjennomføres lokalt, i tett samarbeid med prosjektleder og utdanningsansvarlig i Friskis Norge. Det arrangeres eksterne instruktørutdanninger hver vår og høst. Vertskurs arrangeres lokalt i idrettslagene ved behov.

De viktigste forventede resultatene er mer aktivitet og variasjon i treningstilbudet til seniorene, og et enda tettere sosialt fellesskap i forbindelse med treningen. Det vil bli plass til flere medlemmer som ønsker å trene på dagtid. Friskis&Svettis idrettslagene skal bli styrket med nye frivillige funksjonærer. Prosjektet skal inspirere andre Friskis&Svettis idrettslag til å etablere treningstilbud på dagtid. Det vil også gi nyttig informasjon om rekrutteringstiltak.

Prosjektleder

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Møteplass Friskis
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 180.000
Startdato
08.04.2022