Møteplass/sosial deltakelse for eldre med kols

Søknadssammendrag

Mange eldre med kols er ekstra sårbare og isolerte pga covid-19. De er redd for å ta del i sosiale settinger hvor de tidligere var med. Dette gjelder for eksempel de som tidligere deltok i gruppetreninger for lungesyke, men som pga smittesituasjonen ikke tør delta. Dette i tillegg til at deres «ukentlige cafebesøk med gjengen» er satt på pause grunnet covid-19, og besøk av familie/barnebarn/oldebarn er redusert. Eldre med kols har behov for hjelp/oppmuntring til å bli aktivisert og sosialisert. Det å treffe andre i samme situasjon er til god hjelp, og vi ønsker å gi eldre med kols et tilbud om en (digital)møteplass.

Prosjektets målsettinger er:
– Fremme sosial deltakelse (herunder også psykisk helse og livskvalitet) hos sårbare eldre med kols som har fått redusert sine sosiale møteplasser grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.
– At målgruppen skal få mulighet til å treffe/snakke med andre som er i samme situasjon
– At målgruppen skal få faglig påfyll via samtalegrupper og faglige tilbud/kurs med hovedtema kols.
– At målgruppen får økt livskvalitet som følge av at de får treffe andre som er i samme situasjon.

Prosjektet starter i november 2020 ved at prosjektgruppen møtes for å planlegge aktivitetene.
I løpet av 2021 blir det både digitale treff, fysiske møter på ulike steder. Ved fysiske møter vil gjeldende smitteverntiltak blir godt ivaretatt. Det er viktig for denne gruppen å tørre å gi slipp på frykten for å bevege seg utenfor hjemmets fire vegger. På disse møtene vil vi ha med likepersoner som har kols selv og som kan være en god samtalepartner. Noen ganger vil vi også ha med en samtaleterapeut til det faglige.

I tillegg blir det tilbud om samtaler (pr telefon) med likepersoner igjennom hele prosjektperioden.

Vi forventer at prosjektet skal gi eldre med kols forbedret livskvalitet og bedre mestring av egen sykdom.

Prosjektleder/forsker

Gina Evelyn Strøm

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Møteplass/sosial deltakelse for eldre med kols
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 230.000
Startdato
08.10.2020