Motherhood – mor i nytt land: Utvidelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mødre med etnisk og/eller kulturell minoritetsbakgrunn kjenner seg ofte alene om oppdragelsen i et fremmed land og det er stor usikkerhet rundt hva som er lov og ikke i Norge. Deltakere og frivillige i våre språktreningsaktiviteter etterspurte et temabasert foreldreveiledningsprogram. Vi har et pågående pilotprosjekt der vi tester ut ulike metodikker for i møte dette behovet og vil bruke erfaringene derfra til å utvikle et program, samt obligatorisk kurs for frivillige fasilitatorer av Motherhood-grupper, som skal spres nasjonalt.

Målsetting

•Øke bevisstheten rundt negativ sosial kontroll og hvordan foreldres oppdragelse påvirker barn •Gi kjennskap til det norske systemet og lovverk •Reduserer utrygghet og mistillit til staten •Fremmer lokal tilhørighet •Frivillige sanitetskvinner kurses som fasilitatorer •Reduserer fremmesfrykt

Målgruppe

Hovedmålgruppe: •Kvinner med etnisk og/eller kulturell minoritetsbakgrunn •Frivillige sanitetskvinner

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Fase 1: •Rekruttere prosjektleder og kurskonsulent •Utvikle Motherhood-programmet og fasilitatorkurs for frivillige •Kvalitetssikre programmet og kurset relevante fagmiljø Fase 2: •Spre informasjon om Motherhood; •Starte Motherhood-grupper i alle landets regioner; •Utvikle oppfriskningskurs for frivillige; Fase 3: •Søke finansiering og tilrettelegge for ekstern evaluering av brukererfaringer ved Motherhood, samt bidra for publisering av resultater; •Tilpasse metodikken basert på resultater fra evalueringen; Fase 4 •Spre informasjon om Motherhood til andre organisasjoner, institusjoner m.m.; •Jobbe for videreføring av prosjektet. N.K.S. er prosjekteier og vil knytte til oss kurskonsulent og fagekspertise i utviklingen og kvalitetssikringen av programmet og kurs for frivillige. Fase to handler om å spre informasjon, kurse frivillige og bistå med rekruttering og oppstart av grupper. Internevaluering skjer fortløpende. Eksternevaluering ønskes når programmet har vært implementert et års tid. Etter evaluering og nødvendige tilpasninger tilgjengeliggjør vi Motherhood-programmet for alle som vil bruke det.

Fremdriftsplan

01.20-02.20 Rekruttere prosjektleder og konsulent 02.20-09.20 Utvikle Motherhood-program + fasilitatorkurs 09.20-12.22 Spre informasjon om Motherhood, rekruttere lokalforeninger og kurse frivillige som starter grupper fortløpende 01.21-06.21 Plan for ekstern evaluering, inkl. finansiering 08.21-03.22 Ekstern evaluering 09.21-11.21 Oppfriskning for fasilitatorer 04.22-06.22 Tilpasning av program 07.22-12.22 Nasjonal spredning

Prosjektleder/forsker

Tonje Margrethe Solem

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Motherhood – mor i nytt land: Utvidelse
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 715 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring