Multimedieverktøy for slagrammede og deres pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En liten hjerneskade kan skape store utfordringer. Mange sendes rett hjem uten tilbud om videre oppfølging, og hverdagen, med familieliv og jobb, kan være vanskelig å takle. Kognitive utfordringer, utmattelse, sinne og sorg er vanlige reaksjoner, men mange kan ha problemer med å godta, eller forstå, sitt nye “jeg”. Dette rammer også de nærmeste hardt, og over lang tid. LHL Hjerneslag får stadig beskjed om at mange sliter med både ensomhet og isolasjon, og ekteskap går i oppløsning. Mange ønsker enkel tilgang til informasjon. Nå vil vi bruke våre erfaringer til å hjelpe de som kommer etter oss.

Målsetting for prosjektet

Målet er å gi slagrammede og personer med ervervet hjerneskade samt deres pårørende et multimedieverktøy som vil kunne hjelpe dem særlig de første årene etter hjerneslaget.

Målgruppe

Slagrammede og personer med annen ervervet hjerneskade og deres pårørende, men også pårørende og helsepersonell på slagenheter eller innen rehabilitering.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vårt tiltak er å lage en fysisk bok som kan deles ut på slagposten eller andre avdelinger. Den skal ta opp vanlige utfordringer i det som kalles tidligfase, altså de to første årene etter skaden. Temaene er valgt av tidligere pasienter og pårørende. Dette er ikke bare en bok. Det er et multimedieprosjekt. For, å ta inn og lagre ny informasjon kan være svært vanskelig etter en hjerneskade, men boken skal utformes slik at den i størst mulig grad treffer målgruppen. Det gjøres ved å bruke farger, illustrasjoner og tekst på en ny måte. Til hvert kapittel kan leseren også se en kort film og en lydfil/podcast via QR-kode. Dermed blir det brukt flere sanser for å ta inn budskapet, og hjelpe hjernen å huske. Boken skal også leses inn som lydbok. Under hvert kapittel vil det lenkes til egne sider for pårørende. Boken skal støttes av en nettside der filmene og podkastene vil ligge og der sidene vil kunne oppdateres kontinuerlig. Tre ressursgrupper (tidligere pasienter, pårørende og helsepersonell) gir innspill. Pasientene er tydelige på at de ønsker en bok, og ikke kun en nettside, i den første fasen etter skaden. Fagpersoner fra ulike fagmiljøer og fra store deler av landet uttaler seg i bok/film/podcast, i tillegg til pasienthistorier.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli-desember-22: møte med ressursgruppene. Valg av tema, planlegge filmer og podcaster. 4 kvartal-22 til 3 kvartal-23: Samarbeid med forlag. Utforming av interaktiv bok, inkludert lydbok. 2 til 4 kvartal-23: Produksjon av filminnslag til multimedieverktøyet. Planlegge, spille inn og redigere podcaster. 3 og 4 kvartal-23 og 1 kvartal-24: Produsere nettside for multimedieverktøyet. Vår-24: Markedsføring, distribuere og evaluere multimedieverktøyet

Prosjektleder

Lin Iren Giske Andersen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Multimedieverktøy for slagrammede og deres pårørende
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2022: kr 1 255 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring