Munnavlesning og lyttetrening

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Birgit Cook i Stockholm har laget et interaktivt, databasert og selvinstruerende kurs i munnavlesning og lyttetrening

Birgit Cook i Stockholm har laget et interaktivt, databasert og selvinstruerende kurs i munnavlesning og lyttetrening. Målsettingen er at den enkelte brukeren skal få et redskap for å øve og teste egne ferdigheter i munnavlesning og lytting med målsettingen at dette skal lede til at kommunikasjon vil gli lettere og mer uanstrengt.

 

Øving og testing av ferdigheter foregår ved at brukeren arbeider selvstendig med en CD ved en PC. Variasjonsmulighetene er meget store, det går an å arbeide med eller uten lyd, eventuelt med bakgrunnsstøy i tillegg, og med eller uten bilder. Tempoet bestemmer brukeren selv, og han/hun prioriterer hvilke lyder eller type setninger det skal arbeides med.

 

Finland, Danmark og Norge har deltatt i et Nordisk samarbeidsprosjekt for å lage egne versjoner. Alle landene ble ferdige i år 2001. Briskeby vil imidlertid la brukerne være med på en evaluering, som blir fulgt opp av revisjon i 2002. Det vil gjøres omfattende markedsføring og rådgivning i år 2002, i forbindelse med ferdigstillelsen av programmet.

 

Arbeidet med den norske versjonen av munnavlesnings- og lytteprogrammet har vært verdifullt for Briskeby, fordi den har gitt oss nyttige erfaringer og økt kompetanse. Brukerne som deltar blir bevisstgjort på hvilke behov de har når det gjelder munnavlesnings- og lyttetrening og vil få et brukervennlig hjelpemiddel for egentrening når sluttproduktet foreligger.

Prosjektleder/forsker

Birgitta Lie

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Munnavlesning og lyttetrening
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Briskeby, HLFs skole og kompetansesenter
Beløp Bevilget
2001: kr 200 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet