Musikk, helse og formidling: En konsertarena som sosial møteplass

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Januar starter med planlegging av konsert og formidling av konseptet. Påmeldingsskjema lages på nett av prosjektleder hvor en kontaktperson for gruppen kan fylle ut påmeldingsinformasjon. Informasjonen består av Bandnavn, antall låter, tidsperspektiv, utstyrsbehov, hvordan trekke seg fra å delta, + andre behov/hensyn som arrangør må vite om/tilrettelegge for. Formidling av konseptet handler om å informere målgruppen om tiltaket, dato for konserter og hvordan melde seg på. Rekrutteringen vil foregå gjennom å informere avdelingsledere og helsepersonell i ulike kommunale tiltak, samt promotere på kommunens hjemmeside og Rap Clinic sine sosiale medier. Det vil gjennom hele prosjektperioden jobbes med å rekruttere og nå ut til nye deltakere. Det vil arrangeres konserter én gang hvert kvartal, til sammen 4 ganger i løpet av prosjektperioden. Det vil gjennomføres en konsert i mars, juni, september og desember. Dette er minstekravet, med muligheter for hyppigere konserter om brukererfaringene tilsier dette. Ved prosjektstart vil prosjektleder gjøre nødvendige innkjøp av lyd- og lysutstyr. Dato for konserter settes 4 uker i forveien. Scenen vil rigges til kvelden før, med utgangspunkt i utstyret de påmeldte deltakerne har meldt inn. Deltakerne vil få mulighet for lydsjekk samme dag som konserten. Konserten følger oppsatt program. Dagen etter ryddes scenen og utstyr oppbevares på Rap Clinic sitt lager. Prosjektgruppen samles og diskuterer hvordan det gikk, hvilke erfaringer man sitter igjen med og hvilke tilbakemeldinger man har fått. Prosjektgruppen utarbeider så en revidert plan for den neste konserten basert på erfaringene. Rapportskrivingen vil begynne etter konsert nr 3 i september. Rapporten vil gjennomgås med prosjektgruppen og ferdigstilles mot prosjektslutt.

Prosjektleder/forsker

Marcus de Bruyn Trzebinski

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Musikk, helse og formidling: En konsertarena som sosial møteplass
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
, 2023: kr 170 000
Startdato
02.01.2023
Sluttdato
29.12.2023