Musikk mellom liten og stor

Søknadssammendrag

Musikk mellom liten og stor

Et musikktilbud på dagtid for foreldre med små barn med spesielle behov

Bakgrunn:

Dissimilis tilbyr kulturelle aktiviteter for mennesker med utviklingshemming. Vi ønsker gjennom positiv synliggjøring og kulturelle aktiviteter å skape bedre livsvilkår og øke forståelsen for det menneskelige og kulturelle mangfold. Dissimilis kultur- og kompetansesenter har undervisning på ettermiddagstid, fire dager i uken, i tillegg til at vi er en kompetansesenter for Dissimilis nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet Musikk mellom liten og stor:

Det å få et annerledes barn kan for mange være vanskelig.
Foreldre og pårørende kan reagere med redsel, usikkerhet og bekymring for hvordan fremtiden vil være både for barnet og for seg selv.
I denne fasen er det viktig at det finnes møtesteder for barn med utviklingshemming og deres foreldre.

Derfor ønsker Dissimilis kultur- og kompetansesenter nå å se på muligheten for å starte opp med et tilbud på dagtid. Tilbudet er for de minste barna (0-6 år), fortrinnsvis sammen med foreldre eller andre omsorgspersoner.
Vi vil gjerne bruke den erfaring og kompetanse vi har fått gjennom 30 år til å møte denne målgruppen, og lage et godt tilbud hvor foreldre og barn kan møtes gjennom musikken.

Våren 2013 vil bli brukt administrativt som et forprosjekt.
Vi trenger tid til å komme i kontakt med foreldre, støttegrupper, barnehager. I tillegg skal instruktørene kurses og lese seg opp på hvordan man best kan benytte musikk og lek i møte med denne målgruppen. Tidsbruk beregnet på dette tilsvarer en 10 % stilling.


Høsten 2013 ønsker vi å starte opp tilbudet som et pilotprosjekt, med musikkstunder på Dissimilis kultur- og kompetansesenter. Vi ønsker å ha èn samling i måneden, og runde av pilotprosjektet med en markering av funksjonshemmedes dag (3. desember)

Målsetting for musikkstund.


Gjennom musikk og lek ønsker vi å skape gode møter mellom foredlre, mellom barn, og mellom foreldre og barn. Dette gjøres ved at musikkstunden har fokus på:
Trygghet
Glede
Mestring
Motorikk
Rytmikk
Sosialisering
Læring av sosiale koder
Kommunikasjon/relasjon
Lære sanger/å synge
Spille på instrumenter
Utvikling av talespråk


Dersom forprosjektet og pilotprosjektet er vellykket, ønsker vi fra januar 2014 å starte opp med et dagtilbud en gang i uken på Dissimilis kultur- og kompetansesenter.


Med vennlig hilsen,


Kaja Lid
Musikk- og helsearbeider
Fagansvarlig
Dissimilis kultur og kompetansesenter

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er høsten 2014 igangsatt, ved at det er sendt ut informasjon og opprettet kontakt med aktuelle samarbeidsinstanser, som helsestasjoner og interesseorganisasjoner. Det er satt rammer for videre samarbeid og meldt om aktuelle familier til prosjektet. Det ble også gjennomført en ansettelsesprosess for å innhente instruktør til å drifte prosjektet.

Oppsummering

Med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort i løpet av høsten, har iv følgende planer for videre drift av prosjektet i 2015: – Økning på 20 % i fagansvarligs stilling som heretter drifter prosjektet. – Videreføre samarbeid med organisasjoner og kontakte aktuelle deltagere, blant annet i form av foredrag nå i januar på HBF sin årlige foreldrehelg. – Starte et tilbud etter barnehagetid fra mars.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Musikk mellom liten og stor.pdf

Prosjektleder/forsker

Silje Kristine Ask

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Musikk mellom liten og stor
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 46 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet