Musikkens verden

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Musikkgruppa ”REAL TRØKK” har eksistert i 12 år, og vært medlem i Landsforbundet Dissimilis like lenge. Gruppa har tilholdssted i Asker, og er et musikktilbud for voksne utviklingshemmede.

 

Målet med prosjektet var først og fremst å øke livskvaliteten hos deltakerne gjennom kreativ utfoldelse innenfor musisering.

 

Som et bidrag til å øke musikkforståelsen hos medlemmene har vi over tid forsøkt å få inn musikk fra forskjellige land og kulturer på repertoaret. Repertoaret ble utgangspunkt for en ide om et lite teaterstykke/forestilling. Stykket handlet om pirater som seilte verden rundt og ble møtt av musikk fra de respektive landene. I og med at vi valgte å samarbeide med en teatergruppe lå det en utfordring i å samkjøre de forskjellige uttrykkene forestillingen bestod av. Medlemmene fikk på denne måten utvidet arbeidsfelt til også å inneholde dans og skuespill i tillegg til å ha den musikalske rollen. Samspillet mellom de utviklingshemmede og deltakerne i teatergruppa (funksjonsfriske ungdommer) ble et positivt element i denne prosessen. Et viktig poeng ar at prosessen er minst like viktig i dette prosjektet som resultatet.

 

Resultatet ble som planlagt en forestilling i Asker Kulturhus og forestillingen var godt besøkt, med presse til stedet.

 

Dette prosjektet har gitt medlemmene en positiv erfaring og vi ønsker å jobbe videre med å utvikle denne uttrykksformen, gjerne med samarbeidspartnere utenfra.

Prosjektleder/forsker

Ola Skaare

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Musikkens verden
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2006: kr 50 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet