Muskelsmerte ved synskrevende dataarbeid

Sluttrapport

Bakgrunn

Det rapporteres om høy forekomst av plager ved dataarbeid, både relatert til øynene og nakken. Dataarbeid er synskrevende i seg selv. Hvis synsforholdene på arbeidsplassen i tillegg er ugunstige legges det ekstra stress på synssystemet, og ulikt synsstress er vist å også kunne påvirke nakkenpartiet

Målsetting

Det er ikke klargjort hvorfor nakkesmerte er så utbredt ved dataarbeid. Blending som synsstress og effekten på nakkepartiet er ikke tidligere undersøkt, så dette prosjektet ville derfor se nærmere på hvordan slik ugunstig arbeidsplassbelysning påvirker nakkepartiet. Målsettingen var derfor å undersøke hvordan blending ved dataarbeid påvirker objektive og subjektive responser, både relatert til syn/øyne og nakkepartiet.

Design, metode, materiale

Det ble gjennomført to separate laboratoriestudier med unge, friske testpersoner med normalt syn. All testing ble gjennomført på en optimalisert ergonomisk dataarbeidsplass med god arbeidsbelysning. I begge studier utførte alle testpersoner flere arbeidsøkter på en dataskjerm, med lik arbeidsoppgave, men der de ble utsatt for forskjellig type stresseksponering; lite stress med optimal belysning, synsstress med direkte blending (fra blendingskilde plassert bak dataskjermen), psykologisk stress, og samtidig blending og psykologisk stress. Målinger som ble gjennomført under arbeidsøktene var: muskelaktivitet (EMG) og muskelblodstrøm (PPG) i nakkemuskelen trapezius og orbicularis oculi-muskelen rundt øyet, subjektive symptomer og følelser, samt opplevelse av belysningen med spørreskjema, puls og blodtrykk, fiksasjons disparitet (test av binokulær funksjon) og registrering av sittestilling.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført som planlagt.

Resultater

Blending fører til øyeplager, mysing og redusert velvære ved dataarbeid. I begge studier ble blending også vist å føre til økt trapezius blodstrøm, noe som tyder på at ugunstige lysforhold ved arbeid kan påvirke nakken. Dette kan ikke forklares ved endret sittestilling og var grunnet andre mekanismer enn ved psykologisk stress. De mest blendingssensitive personene påvirkes tilsynelatende mest negativt av blending, bl.a. ved økt nakkesmerte og mer stress.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Sørøst-Norge (USN): daglig arbeidsplass, bidratt med lønnsmidler og viktig veileder. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): deltatt i doktorgradsprogrammet her, bidratt med praktisk hjelp bl.a. ved disputas, hovedveileder. Ryggforeningen i Norge: bidratt med midler

Videre planer

Det er skrevet en pressemelding på NMBU’s nettsider i forbindelse med disputasen i slutten av november 2019. Link: https://www.nmbu.no/forskning/disputaser/pressemeldinger/node/38866 Resultatene fra disse studiene viser viktigheten av å optimalisere belysningen og å unngå blending for å forebygge plager blant arbeidstakere og å skape helsefremmende dataarbeidsplasser. Videre forskning er likevel nødvendig for å kunne si noe sikkert i forhold til hvordan blending påvirker nakkesmerteutvikling generelt.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har fungert tilfredsstillende, og organisasjonen har bidratt med å spre resultatene og stimulere til videre forskning og nettverksbygging innen fagfeltet.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Mork, R. (2019) Effects of direct glare and interaction between the visual system and the musculoskeletal system during computer work. NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.

Artikler:
Mork, R., Bruenech, J.R. & Thorud, H-M.S. (2016). Effect of Direct Glare on Orbicularis Oculi and Trapezius During Computer Reading. Optometry and Vision Science, 93(7), 738-749.
doi: 10.1097/opx.0000000000000855

Mork, R., Falkenberg, H.K., Fostervold, K.I. & Thorud, H-M.S. (2018). Visual and psychological stress during computer work in healthy, young females – physiological responses. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91(7), 811-830.
doi: 10.1007/s00420-018-1324-5

Mork, R., Falkenberg, H.K., Fostervold, K.I. & Thorud, H-M.S. (2019). Discomfort glare and psychological stress during computer work: subjective responses and associations between neck pain and trapezius muscle blood flow. International Archives of Occupational and Environmental Health, p 1–14.
doi: https://doi.org/10.1007/s00420-019-01457-w

Sluttrapport/artikler (pdf)

2019_12_19_Kappa til Stiftelsen Dam.pdf
Artikkel 2 -International_Archives_of_Occupational_and_Environmental_Health.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Mork, R. (2019) Effects of direct glare and interaction between the visual system and the musculoskeletal system during computer work. NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.

Artikler:
Mork, R., Bruenech, J.R. & Thorud, H-M.S. (2016). Effect of Direct Glare on Orbicularis Oculi and Trapezius During Computer Reading. Optometry and Vision Science, 93(7), 738-749.
doi: 10.1097/opx.0000000000000855

Mork, R., Falkenberg, H.K., Fostervold, K.I. & Thorud, H-M.S. (2018). Visual and psychological stress during computer work in healthy, young females – physiological responses. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91(7), 811-830.
doi: 10.1007/s00420-018-1324-5

Mork, R., Falkenberg, H.K., Fostervold, K.I. & Thorud, H-M.S. (2019). Discomfort glare and psychological stress during computer work: subjective responses and associations between neck pain and trapezius muscle blood flow. International Archives of Occupational and Environmental Health, p 1–14.
doi: https://doi.org/10.1007/s00420-019-01457-w

Prosjektleder/forsker

Randi Mork

Hovedveileder

Hanne-Mari Schiøtz Thorud

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Muskelsmerte ved synskrevende dataarbeid
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 0, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
01.02.2013
Sluttdato
30.04.2017
Status
Avsluttet