Myrsnipa

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Myrsnipa er en møteplass for foreldre med besøksordning til barn under barnevernets omsorg. Prosjektet ble startet opp av Natthjemmet som gjennom sin erfaring med kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo så behovet for å tilrettelegge for samvær mellom foreldre og barn hvor barna var under barnevernets omsorg.

 

Målsetting: Bidra til økt livskvalitet og utviklingsmuligheter for barn som er under barnevernets omsorg – og deres foreldre

 

Gjennomføring: Prosjektet ble startet opp i 2002, først med prosjektmidler i to år fra Oslo kommune. Erfaringene førte til behov for nyutvikling. Målgruppen for tiltaket ble utvidet til å gjelde: Besøksordning for foreldre som har en livssituasjon preget av rusavhengighet, besøksordning for foreldre med psykiske problemer og besøksordning for foreldre som ikke kan samarbeide.

 

Oppnådde resultater: Prosjektet gjennomførte totalt 190 samvær i 2004, 355 samvær i 2005 og 545 samvær i 2006. Etterspørselen fra alle målgruppene har vært økende. Tiltaket og metoden som er utviklet møtes med stor anerkjennelse fra instanser og faggrupper som er i kontakt med barn og foreldre i denne livssituasjonen.

 

Videre planer: Prosjektet søker nå muligheter for å få etablert tiltaket i flere byer og kommuner. En ønsket målsetting videre er at tilrettelegging av besøksordninger for foreldre og barn, hvor barna er under barnevernets omsorg, eller hvor det er andre grunne til at tilrettelegging er nødvendig, blir en lovpålagt tjeneste i landets kommuner.

Prosjektleder/forsker

Kirsten Frigstad

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Myrsnipa
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2004: kr 376 000, 2005: kr 415 000, 2006: kr 462 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet