NAAF-brosjyrer fra norsk til samisk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tre av NAAFs brosjyrer er nå oversatt fra norsk til samisk

Tre av NAAFs brosjyrer er nå oversatt fra norsk til samisk.

1.      ”Atopisk eksem og kontakteksem”,

2.      ”Pollenallergi”

3.      Vervebrosjyren ”Vi vil hjelpe 1,5 millioner nordmenn”.

 

Som et ledd i Norges Astma- og Allergiforbunds forebyggende arbeid, ønsket NAAF Finnmark fylkeslag å oversette NAAFs informasjonsbrosjyrer fra norsk til samisk. Målet er at den del av befolkningen som er samisktalende eller har samisk som språkbakgrunn skal ha mulighet til å tilegne seg budskapet i NAAFs brosjyrer fullt ut og på linje med de som har norsk som språkbakgrunn.

 

For å finne fram til omfang og behov av samiske brosjyrer ble det foretatt en del intervjuer av medlemmer og vilkårlig utvalgte personer med samisk bakgrunn og identitet. Også personer som arbeidet med samisk språk ble intervjuet. Intervjuene ble tatt pr. telefon.

 

Opplysninger om antall samisktalende og de geografiske områder hvor samisk brukes er hentet fra språkundersøkelsen ”Undersøkelsen av bruken av samisk språk” gjort av Samisk Nærings- og utredningssenter.

 

Brosjyrene “Atopisk eksem og kontakteksem”, “Pollenallergi” og vervebrosjyren ”Vi vil hjelpe 1,5 millioner nordmenner oversatt og distribuert i Finnmark og i den delen av Nordland som ligger fra Tysfjord og nordover. Brosjyrene på samisk er helt lik de norske brosjyrene i utseende og farge.

Prosjektleder/forsker

Åse Henriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
NAAF-brosjyrer fra norsk til samisk
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 143 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.06.2004
Status
Avsluttet