Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet gikk ut på å produsere en podkast i tre episoder på ca 20 minutter hver, samt utarbeide en digital veileder med nøkkelinformasjon, råd og metoder. I tillegg produserte vi promoteringsmateriale i form av flere triggerfilmer til bruk i markedsføring av serien i sosiale medier.

Prosjektet ble gjennomført i henhold til planen. I utarbeidelsen av tema til episodene samarbeidet vi med lokale OCD foreninger i tillegg til sentralleddet i organisasjonen. Innholdet i hver episode var basert på typiske bekymringer fra brukere og pårørende.

Umiddelbart etter nedstengning av Norge etablerte Norsk OCD forening en telefontjeneste. Henvendelsen derfra og innspillene fra OCD foreningene ga en nyttig innsikt og ble grunnlag for utarbeidelse av innhold til episodene. Som programleder til podkasten fikk vi med oss tidligere NRK profil Anne Grosvold. Hun var personlig engasjert i tema og var svært motivert for å gjøre denne jobben. Grosvold har en stemme som de fleste voksne kjenner igjen og var også medvirkende i promoteringsmaterialet. Samarbeidet med Anne Grosvold var svært givende og ga episodene både humør og tyngde.

Podkasten og den digitale veilederen retter seg mot tre ulike målgrupper.

  1. Personer som nå har utviklet vansker knyttet til OCD og smittefrykt.
  2. Personer som tidligere har fått behandling og som nå opplever tilbakefall.
  3. Behandlere som trenger hjelp til å tilpasse behandling og ta i bruk nye hjelpemidler.

Podkasten og veilederen har også verdi for pårørende, lærere og andre som har kontakt med personer som lider av OCD og smittefrykt. Vi er godt fornøyd med planlegging og gjennomføringen av selve prosjektet og leveransen som helhet. Podkasten og veilederen er både kvalitetsmessig og temamessig i tråd med målsetningen vi satt for prosjektet og vi får bekreftet at det svarer på behovet hos målgruppen.

Podkasten #Smittefrykt har per i dag oppnådd 850 avspillinger av episode 1, 570 avspillinger for episode 2 og 421 avspillinger for episode 3. Promoteringsfilmene har totalt 26 000 visninger på facebook. Prosjektet er omtalt av Norsk forening for kognitiv terapi, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og av SIT psykososial helsetjeneste.

Vi gjorde også et fremstøt under smittebølge nr 2 som startet i oktober 2020. Da ble det skrevet en artikkel i VG med blant Bjarne Hansen og Kristen Hagen om tema, men uten at podkasten ble inkludert, selv om den ble nevnt av de to fagpersonene. Vårt inntrykk er at mediene i utgangspunktet ikke er interessert i å lenke til eksternt materiale fordi de ønsker å holde på sine lesere og tilby eget redaksjonelt materiale. Det kom noe overraskende på oss og er en nyttig erfaring å ta med seg videre.

Med en fortsatt pågående pandemi er tema om smittefrykt fortsatt er aktuelt. Pandemien har aktualisert hva som er normal og unormal frykt. Det har også gitt økt fokus på lidelsen OCD og podkasten #Smittefrykt er god folkeopplysning i så måte. Serien har fått veldig god respons fra både brukere, pårørende og fagmiljøer. Norsk OCD forening har gitt svært positive tilbakemeldinger og vi ser at serien gir støtte og praktiske råd sammen med veilederen til de definerte målgruppene. Det gleder vi oss over. Podkasten og veilederen er tilgjengelig og godt synlig på Norsk OCD forening ANANKE sine hjemmesider. Basert på de tilbakemeldingene vi har fått er vi trygge på at innholdet holder god faglig og redaksjonell kvalitet.


Søknadssammendrag

I forbindelse med den pågående pandemien er det en betydelig økning i personer som lider av alvorlig smittefrykt og det er utfordringer knyttet til gjennomføring av behandling.

Det vil bli utarbeidet en 15 siders veileder og 3 podkastepisoder, der hensikten er å gi forklaring, veiledning og råd til personer som:
a) ikke tidligere har vært plaget, men nå har utviklet vansker knyttet til OCD og smittefrykt
b) personer som har vært i behandling, men nå opplever tilbakefall
c) rettet mot behandlere som trenger hjelp til å tilpasse behandling og ta i bruk nye hjelpemidler.

Heftet og podkastene vil også ha verdi for pårørende, lærere og andre som har kontakt med personer som lider av OCD og smittefrykt.

Den pågående pandemien har konsekvenser for befolkningen generelt og de med tvangslidelser spesielt. Smittefrykt er det vanligste symptomet ved OCD og stressende livshendelser fungerer som triggere for OCD. Grensene mellom det som oppleves som rasjonell – og det som er overdreven smittefrykt, kan oppleves som uklare. Resultatet er betydelig økning i personer som opplever at smittefrykten tar overhånd.

I en akuttsituasjon som dette ser vi at presise og gode forklaringer, råd og metoder, kan gjøre en betydelig forskjell. Det er derfor avgjørende at informasjon blir gjort tilgjengelig. Gjennom mer enn 10 år har psykologspesialistene Hansen og Hagen gjennom behandling og forskning jobbet med håndtering av OCD og smittefrykt via løsninger som Skype og FaceTime. Målet er å gi konkret hjelp slik at flere kan hjelpe og flere hjelpes, til å overvinne invalidiserende smittefrykt.

Podkastene skal produseres ila mai 2020 og distribueres på www.ananke.no, www.tvangslidelse.no og tilbys riksmedie for distribusjon. En egen film vil produseres for promotering. Veileder vil baseres på innhold i podkast og distribueres via pasientorganisasjoner og fagmiljøet. Episodene skal også enkelt kunne deles på relevante plattformer facebooksider, forum, grupper.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt
Organisasjon
Norsk OCD forening
Beløp Bevilget
Kr 199.875
Startdato
22.04.2020