Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt

Søknadssammendrag

I forbindelse med den pågående pandemien er det en betydelig økning i personer som lider av alvorlig smittefrykt og det er utfordringer knyttet til gjennomføring av behandling.

Det vil bli utarbeidet en 15 siders veileder og 3 podkastepisoder, der hensikten er å gi forklaring, veiledning og råd til personer som:
a) ikke tidligere har vært plaget, men nå har utviklet vansker knyttet til OCD og smittefrykt
b) personer som har vært i behandling, men nå opplever tilbakefall
c) rettet mot behandlere som trenger hjelp til å tilpasse behandling og ta i bruk nye hjelpemidler.

Heftet og podkastene vil også ha verdi for pårørende, lærere og andre som har kontakt med personer som lider av OCD og smittefrykt.

Den pågående pandemien har konsekvenser for befolkningen generelt og de med tvangslidelser spesielt. Smittefrykt er det vanligste symptomet ved OCD og stressende livshendelser fungerer som triggere for OCD. Grensene mellom det som oppleves som rasjonell – og det som er overdreven smittefrykt, kan oppleves som uklare. Resultatet er betydelig økning i personer som opplever at smittefrykten tar overhånd.

I en akuttsituasjon som dette ser vi at presise og gode forklaringer, råd og metoder, kan gjøre en betydelig forskjell. Det er derfor avgjørende at informasjon blir gjort tilgjengelig. Gjennom mer enn 10 år har psykologspesialistene Hansen og Hagen gjennom behandling og forskning jobbet med håndtering av OCD og smittefrykt via løsninger som Skype og FaceTime. Målet er å gi konkret hjelp slik at flere kan hjelpe og flere hjelpes, til å overvinne invalidiserende smittefrykt.

Podkastene skal produseres ila mai 2020 og distribueres på www.ananke.no, www.tvangslidelse.no og tilbys riksmedie for distribusjon. En egen film vil produseres for promotering. Veileder vil baseres på innhold i podkast og distribueres via pasientorganisasjoner og fagmiljøet. Episodene skal også enkelt kunne deles på relevante plattformer facebooksider, forum, grupper.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt
Organisasjon
Norsk OCD forening
Beløp Bevilget
Kr 199.875
Startdato
22.04.2020